Stor grad av uførhet etter hjerneskade

Mer enn fire av ti med traumatisk hjerneskade er ikke i arbeid ett år etterpå, og omkring like mange trenger hjelp i hverdagen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


En norsk prospektiv studie som er foretatt blant pasienter med moderat til alvorlig traumatisk hjerneskade, avdekker stor grad av uførhet etter år etter skadetidspunktet.
Dårlig helse
Omkring hver fjerde deltaker i studien rapporterte uførhet som krever hjelp i hverdagen. Omtrent like mange oppgir at de har sosiale problemer, og 42 prosent er ikke i jobb. Nesten halvparten av pasientene forteller om dårlig fysisk helse, og dårlig psykisk helse rammer mer enn hver tredje.
Studien omfatter 85 pasienter i alderen 16-55 år og er nylig publisert online i Disability & Rehabilitation (Andelic m.fl.).
Rammer unge
Ifølge Landsforeningen for trafikkskadde innlegges i Norge cirka 9000 personer hvert år på sykehus med hodeskade. Av dem har mellom 500 og 800 en alvorlig skade.
Omtrent halvparten av alle med traumatisk hjerneskade er i alderen 15-28 år når de skader seg, og to av tre er gutter.
Dagens Medisin 03/10
 

Powered by Labrador CMS