STREKKER IKKE TIL: Helseministerens virkelighetsfjerne ordre om å «gjøre mer med mindre» og «redusere vikarbruk» suger de siste kreftene ut av allerede slitne og desillusjonerte helsearbeidere.
STREKKER IKKE TIL: Helseministerens virkelighetsfjerne ordre om å «gjøre mer med mindre» og «redusere vikarbruk» suger de siste kreftene ut av allerede slitne og desillusjonerte helsearbeidere.

Starten på slutten – og et todelt helsevesen

Regjeringen må dra hodet opp av sanden og sette ideologi til side. Fritt behandlingsvalg må gjeninnføres straks. Bemanningen må opp, ikke ned. Det er ingen skam å snu.

Publisert
Ole-Christian Normann
Ole-Christian Normann

SYKEHUSTALEN TIL helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var både skuffende og skremmende. Retorikken i etterkant har ikke endret disse følelsene. Gjentatte ganger proklamerer helsestatsråden «vår felles helsetjeneste» som totalitær propaganda, samtidig som hun slår en rusten spiker i stammen på det norske velferdssamfunnet.

Skjønner virkelig ikke regjeringen at dens fanatiske ideologi er i ferd med å rasere systemet regjeringen påstår at den kjemper så hardt for?

ET TODELT PROBLEM. Min mor har grå stær som gir betydelig redusert syn og behov for operasjon. I november 2022 fikk hun innkalling til time i september 2023. Etter å ha sendt brev til øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) uten å få svar, ringte jeg på hennes vegne for å høre om det var mulig å få time tidligere. Jeg mente å ha rimelige medisinske grunner for det. Svaret jeg fikk, var nedslående. Ikke bare var det lange ventelister fra før, men ettersom Fritt behandlingsvalg ble fjernet fra nyttår, var alle som sto i privat kø, flyttet tilbake til køen på OUS Ullevål.

Problemet er ikke først og fremst at mamma må vente i nesten ett år på operasjon. Hun ser foreløpig godt nok til å klare de basale tingene i hverdagen – vi kunne gjerne lagt listen høyere enn det.

Problemet er to grunnleggende mekanismer som kommer til å rive norsk helsevesen i to om vi ikke iverksetter tiltak snarest – helst i går.

FLERE VELGER PRIVATE TJENESTER. Fordi det meste av helsetjenester har vært lett og gratis tilgjengelig i det offentlige systemet, har private forsikringsselskaper hatt marginalt å tilby. Det har stort sett gått i fysikalsk behandling og bildeundersøkelser, som røntgen, MR og så videre, samt i økende grad tilbud om psykolog. Hvorfor? Jo, fordi det offentlige tilbudet ofte har vært dårlig, mangelfullt og/eller hatt lange ventetider. Med regjeringens politikk vil vi få et taktskifte i denne utviklingen.

Samtidig med at tålmodigheten med køer går ned, øker viljen og evnen til å kjøpe helseforsikring både blant privatpersoner og arbeidsgiver. Det blir altså flere som kan kjøpe private tjenester, og da vil det bli flere som ønsker å tilby disse tjenestene.

FORBI BRISTEPUNKTET. Samtidig er sykehusenes personell slitne og lei. Helseministerens virkelighetsfjerne ordre om å «gjøre mer med mindre» og «redusere vikarbruk», suger de siste kreftene ut av allerede desillusjonerte helsearbeidere. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell kjenner daglig på følelsen av å ikke strekke til – på tross av at de aldri har jobbet hardere. Tror Kjerkol at sykehuset ansetter vikarer for å se på at de fast ansatte gjøre jobben?

Vi kan ikke lenger ignorere slitasjen på helsevesenets mest verdifulle ressurs. Skjønner virkelig ikke regjeringen at dens ideologi er i ferd med å rasere systemet den påstår å kjempe så hardt for?

Bristepunktet passerte vi for lenge siden, men det har foreløpig vært begrenset med alternativer for de fleste. Et taktskifte i etterspørsel etter private tjenester vil løsne den proppen. Et ferskt eksempel er jordmødre ved ABC-klinikken som etter nedleggelsen vil starte privat.

De færreste av oss valgte helsesektoren for god lønn eller rolig og behagelig arbeid, men hvorfor jobbe kveld, helg og helligdager, når dår du kan jobbe dagtid mandag til fredag for lik eller bedre lønn? Hvorfor ta sommerferie i mai og få julefri hvert fjerde år, når du kan være med familien i feriene uten å ha dårligere råd til reiser og julegaver?

DROPP IDEOLOGIEN! Regjeringen må dra hodet opp av sanden og sette ideologi til side. Fritt behandlingsvalg må gjeninnføres straks. Andre tiltak som kan redusere køene til akseptabelt nivå, må vurderes.

I tillegg bør Kjerkol lære seg Forsvarets mantra: «Løs oppdraget, ta vare på dine mennesker». Vi kan ikke lenger ignorere slitasjen på helsevesenets mest verdifulle ressurs. Bemanningen må opp, ikke ned. Ny teknologi må på plass, men hjelper lite hvis ingen har tid, krefter eller kompetanse til å håndtere den. «Det er ingen skam å snu», sa Severin Suveren.

Jeg ber helseministeren om å snu, eller tre av.


Tilleggsinformasjon:
Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men presiserer at synspunktene i artikkelen er hans egne, og ikke et uttrykk for nåværende arbeidsgivers standpunkter.

Powered by Labrador CMS