VIL VÆRE TYDELIG: Anne-Karin Rime har engasjert seg i debatten om sykehuset på Kalnes: – Jeg vil fortsette å være en tydelig stemme, sier Rime. Her avbildet ved en tidligere anledning sammen med tidligere leder for Overlegeforeningen Arne Laudal Refsum.  Foto: Lasse Moe
VIL VÆRE TYDELIG: Anne-Karin Rime har engasjert seg i debatten om sykehuset på Kalnes: – Jeg vil fortsette å være en tydelig stemme, sier Rime. Her avbildet ved en tidligere anledning sammen med tidligere leder for Overlegeforeningen Arne Laudal Refsum. Foto: Lasse Moe

Sykehuskritiker vil bli ny leder

Anestesilege Anne-Karin Rime vil bli overlegenes nye leder. Hennes hjertesak er at nye sykehus må bygges store nok.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Anne-Karin Rime er overlege ved Anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold. Hun er mangeårig tillitsvalgt ved sykehuset, og siden 2017 har hun vært nestleder i Overlegeforeningen. Nå går hun for ledervervet.

– Jeg ser at det er mye interessant vi kan jobbe med videre. Det er valgkomitéen som skal innstille en leder, men om jeg får tilliten, har jeg lyst til å prøve.

– Må si fra før helsetjenesten kollapser

Rime har de siste årene markert seg som en kritiker av omfanget til det nye sykehuset på Kalnes i Østfold. Hun peker på erfaringene fra Kalnes som svar på spørsmål om hvorfor hun burde bli den nye lederen for overlegene. Hennes hjertesak er at fagmiljøene blir hørt i prosesser rundt sykehusbygging.

Anne-Karin Rime

Overlege ved Anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold.Mangeårig tillitsvalgt.Nestleder i Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen siden 2017.Stiller som kandidat i ledervalget i Overlegeforeningen.

– Jeg har vært tillitsvalgt noen år og har vært med på å bygge et nytt sykehus, som har slitt med korridorpasienter, for lite akuttmottak, for få poliklinikk-rom og for få kontorplasser siden sykehuset åpnet. Jeg mener det er viktig at erfaringer fra både Kalnes og Ahus tas med videre når vi skal bygge flere sykehus i årene fremover – og at fagmiljøene blir hørt når de kommer med viktige innspill. Legeforeningen har sagt at man ønsker en sterk offentlig helsetjeneste, og da må vi si ifra før helsetjenesten kollapser. Finansiering av nye bygg bør gjøres annerledes enn over driftsbudsjettet, sier Rime.

– Jeg vil fortsette å være en tydelig stemme for å sikre en god offentlig helsetjeneste og forsvarlige arbeidsforhold for legene nå når økonomi får mer og mer fokus.

Kjenner ikke til andre kandidater

Nestlederen sier det har tatt tid å bestemme seg for å stille som lederkandidat.

– Det har vært en modningsprosess. Jeg er veldig glad i å jobbe klinisk, så det blir en ny hverdag å jobbe mest politisk, men det håper jeg nå å få sjansen til, sier Rime.

Dagens Medisin kjenner ikke til andre kandidater som har meldt at de vil stille til ledervalget.

– Forventer du å få utfordrere?

– Jeg vet ikke. Valgkomiteen holder kortene tett til brystet. Det kan jo komme noen, men det er ikke som i Yngre legers forening, der fire personer står klare til å kjempe om ledervervet.

– Hva er grunnen til at det er så stor forskjell på hvor mange som har meldt sin interesse for ledervervet i Ylf og Of?

– Det kan det sikkert være mange ulike årsaker til, uten at jeg har spekulert i det.

Medisinsk fagsjef Helge Haarstad ved St. Olavs hospital leder valgkomiteen i Overlegeforeningen. Haarstad vil ikke kommentere valgkomiteens innstilling eller antallet kandidater til ledervalget før innstillingen er klar. Valgkomiteens innstilling sendes ut med sakspapirene til landsrådsmøtet. Siste frist for utsendelse av sakspapirene er to uker før årsmøtet 24. april.

Powered by Labrador CMS