HEVER IKKE: Sykehus over hele landet har hevet beredskapen de siste dagene. Men så langt har Ullevål sykehus i Oslo sluppet unna. 

Foto: Lise Åserud / NTB

Sykehus over hele landet har hevet beredskapen

Over halvparten av landets sykehus har hevet beredskapen den siste tiden som følge av mange innleggelser på grunn av luftveisinfeksjoner.

Publisert

Influensa, korona og RS-viruset begynner å tære på kreftene til Sykehus-Norge. Nå har i alt elleve av 19 helseforetak, som styrer over om lag 40 små og større norske sykehus, måttet heve beredskapen, viser en gjennomgang NTB har gjort.

I de regionale helseforetakene Helse vest og Helse Midt-Norge er alle sykehusene satt i grønn beredskap.

Det betyr at situasjonen er krevende og må følges tettere enn normalt gjennom økt ledelsesberedskap. Det kan også være aktuelt å forsterke enkelte funksjoner.

Fra grønn til gul

I vest gikk Helse Fonna i tillegg fra grønn til gul beredskap torsdag. Sykehusene i Haugesund, Odda, Stord og Valen ligger under Helse Fonna.

– Kapasiteten er sprengt. Det er stort overbelegg og svært mange korridorpasienter. Vi har rett og slett plassmangel, opplyste fungerende direktør Kenneth Eikeset.

Gul beredskap betyr at sykehusene må sette inn ekstra ressurser, og at planlagt aktivitet kan bli avlyst. Dermed kan pasienter som venter på en operasjon eller annen behandling, måtte vente lenger.

Men verken Helsedirektoratet, Helsetilsynet eller Folkehelseinstituttet (FH) hadde fredag oversikt over hvilke konsekvenser den økte beredskapen kan få.

Også i Helse nord er to sykehus, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, satt i gul beredskap.

I Helse sør-øst er Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark satt i henholdsvis gul og grønn beredskap. Tidligere denne måneden gikk også Drammen sykehus over i gul beredskap på grunn av sprengt kapasitet.

Hever ikke

FHI anbefaler sykehusene å opprettholde beredskapen på grunn mange innleggelser og stort sykefravær.

– Belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner, er større enn alle år før pandemien, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Men på landets største sykehus, Ahus og Oslo universitetssykehus (OUS), er beredskapen fortsatt ikke hevet.

– Vi har gjort noen tiltak som gjør at det ikke er nødvendig, men vi følger nøye med, sa pressevakt Dag Kristiansen til NTB.

Powered by Labrador CMS