FORSINKET IGJEN: Helseminister Bent Høies (H) granskning av hvorfor flere pasienter vurderes til utredning enn behandling, skulle egentlig vært klar på slutten av 2016. Men den blir flere måneder forsinket. Foto: Vidar Sandnes

Skulle granske ventelistepraksis – utsatt to ganger

Helseministerens granskning av hvorfor flere pasienter vurderes til utredning enn til behandling, skulle egentlig vært klar på slutten av 2016. Men den blir flere måneder forsinket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin avdekket i mai at flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning.
Dermed kan pasientene strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling. Samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

 – Nå ser vi endringer i vurderingspraksis, og vi må komme til bunns i hva utviklingen skyldes. Det får Helsedirektoratet (Hdir) i oppdrag å finne ut av, sa helseminister Bent Høie (H) i mai da han ba om en granskning for å finne ut av hvorfor flere pasienter blir satt i kø til utredning, og ikke til behandling.

I juni sa Høie, under en redegjørelse i Stortinget om saken, at det å finne ut av ulikhetene i ventelistepraksisen er så tidkrevende at det først på slutten av året vil kunne foreligge noen svar.

Dagens Medisin etterspurte rapporten tidlig i januar, men fikk til svar at Helsedirektoratet hadde fått utsatt fristen til februar.
På en ny forespørsel om rapporten onsdag (1.februar), ber Helse- og omsorgsdepartementet oss om å ta kontakt med Helsedirektoratet.

Hdir opplyser at de nå har fått utsatt frist igjen, denne gangen til mai.

De opplyser videre at de vil vente til ventelistetallene for 2016 er klare, før de vil ferdigstille rapporten.

Dagens Medisin har stilt følgende spørsmål til Helsedirektoratet om rapporten som altså først skulle være ferdig innen 1.januar 2017, så februar 2017 og nå altså 1.mai 2017.

– Mandatet var å finne årsaken til at flere er blitt vurdert til utredning enn til behandling. Hvordan begrunner Helsedirektoratet at man trenger 2016-tall for å forklare en endring vist over tidligere år, som jo var bakgrunnen for saken? Hvorfor kan ikke disse publiseres for seg når de er klare, i mai? Og hvorfor kan man ikke gå ut med det man har til nå ettersom dette er klart?

Per epost svarer divisjonsdirektør i Helsedirektoratet,  Johan Torgersen, følgende:

– Helsedirektoratet har sammen med departementet blitt enige om at konklusjonene i rapporten blir sterkere når tall fra 2016 inkluderes. Disse kommer først i mars, og rapporten leveres derfor i mai. Ytterligere vurderinger omkring f eks  hvilke tall som best vil vise utviklingen vil bli en del av arbeidet og vil fremkomme av rapporten.

Dette har skjedd:

I mai skrev Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

I juni måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus, i spørretimen.
i juli krevde Ap og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen, at brudd på interne frister etableres som nasjonal ventetids-indikator.

I august ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Tallene som Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet for Dagens Medisin, viste også at det er en liknende endring innen psykisk helsevern for voksne. Også her blir flere satt i kø til utredning.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) Birgit Aanderaa, sa at fristbruddtallene blir skjult, fordi man avslutter behandlingsforløpene tidlig.

Statsråd Bent Høie har bedt Helsedirektoratet granske ventelistepraksisen. Dette arbeidet forventes å være ferdig mot slutten av året.

Før jul skrev Dagens Medisin at det er over 160.000 forsinkede pasientavtaler ved norske sykehus.

Powered by Labrador CMS