MÅ UTREDE: Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein må nå belyse Ullevål som alternativ til Gaustad som beliggenhet for et nytt storsykehus. Foto: Anne Hafstad

Nå må Erikstein utrede Ullevål

Helse Sør-Øst krever at det gjøres en grundigere vurdering av mulighetene for fortsatt drift på Ullevål. – Jeg syns det er fint at vi nå har fått et vedtak, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– På mange måter går vi nå fra planer til å planlegge bygging i mer detalj. De alternativer som finnes må opp nå, sa Svein Øverland, tillitsvalgt for Fagforbundet, under behandlingen av utbyggingen av OUS i styret i Helse Sør-Øst.

Det har vært stor interesse for avgjørelsene knyttet til det nye storsykehuset i Oslo. Planene om å forlate Ullevål til fordel for et nytt storsykehus på Gaustad, har vakt debatt. Spesielt har tillitsvalgte ved OUS vært kritiske til at ikke fortsatt drift på Ullevål har blitt utredet nærmere. Da styrepapirene ble lagt ut for en uke siden, ble det klart at administrerende direktør i Helse Sør-Øst anbefaler at Ullevål alternativet «belyses»

Les mer: - Vi er bekymret for at planene vil kunne ramme pasienttilbudet

Lofthus´ anbefalinger
Dette er administrerende direktør Cathrine Lofthus sine anbefalinger til sitt styre:

  • OUS bes om å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad
  • OUS bes om ytterligere å belyse hvordan traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft skal fordeles og driftes på Aker og Gaustad
  • Styret understreker at utbyggingen på Aker og Gaustad skal skje parallelt. Lofthus slår fast at Aker og Gaustad må utvikles parallelt, og understreker et stort behov for å avlaste Ahus.
  • Direktøren anbefaler å sende lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet nå for ikke å miste verdifull tid.

Les mer: Kvalitetssikring før siste runde

– En alvorlig forsømmelse
Flere tillitsvalgte hadde forventet en nærmere redegjørelse av alternativer til utbygging av nytt storsykehus på Gaustad på styremøtet. Øverland understreket at dersom man går videre med prosjektet vil mulighetene til å gjøre endringer bli mindre. 

– Det er en alvorlig forsømmelse ikke å utrede nullalternativet. Det oppfatter både jeg og andre at det ikke har blitt. Risikoen tilsier at vi ikke kan søke lån før det er utredet, sa Øverland.

Det utløste spørsmål fra styreleder Svein Gjedrem om hva nullalternativet innebærer.

– Må vurdere andre løsninger
Legeforeningens Christian Grimsgaard svarte Gjedrem:

– Vi må ikke glemme at planen i idefasen var å samle alt på Gaustad, sa Grimsgaard.

– Så ble planen å dele Ullevål i to, med halvparten på Gaustad og halvparten på Aker. Det kom overraskende på oss som jobbet på sykehuset, og de ansatte gikk imot det.

Grimsgaard mente at mye er uavklart og at det fort kan skje nye endringer.

– Å splitte opp og legge ned et så stort sykehus er et drastisk grep. Det er for mange uløste spørsmål og det burde vært gjort en høringsrunde. Jeg mener vi trenger en vurdering av andre løsninger. Jeg mener vi bør fornye behandlingsbyggene på Ullevål. Jeg mener også det er hensiktsmessig å utvikle Aker sykehus som et lokalsykehus for Groruddalen, ikke for Ullevål, slik det ser ut til nå.

Les mer: – Bra at Helse Sør-Øst har tatt til seg at planen var urealistisk

- Uklart målbilde

– Dette er en viktig avgjørelse – sannsynligvis den viktigste jeg tar i mitt liv – men saken blir ikke enklere av at vi ikke bestemmer oss. Jeg har strevet med å forstå hva som ligger i nullalternativet, og samlet sett fremstår det som et litt uklart målbilde. Spørsmålet er, skal vi avvente for å se, eller skal vi bestemme noe nå, sa nestleder Anne Cathrine Frøstrup.

– Jeg går for det konseptuelle, støtter belysningen av Ullevål, og er innstilt på å slutte meg til anbefalingen, sa Frøstrup.

Les mer: Åpner for nytt lokalsykehus sør i Oslo

Tillitsvalgte ønsket mer informasjon
Risiko var et viktig stikkord i diskusjonen rundt styrebordet.

– Jeg har nå vært med på to sykehusutbygginger, Ahus og Østfold, og det jeg ser et at vi har tatt feil med tanke på gevinstrealiseringen, sa Kirsten Brubakk, tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. 

– Det mangler mye før denne skuta er klar til å bli sjøsatt. Jeg er ikke klar til å godkjenne konseptfasen nå.

Fulgte direktørens anbefalinger
Etter mye diskusjon vedtok styret i Helse Sør-Øst å gå videre med planene, men ber om ytterligere belysning av Ullevål-alternativet og de andre områdene som administrerende direktør anbefalte å få belyst. Et mindretall, bestående av ansatterepresentantene, ønsket en bedre utredning av nullalternativet.

Administrerende direktør ved OUS Bjørn Erikstein får derfor saken i retur, men med velsignelse til å gå videre med planene slik de ligger nå.

– Jeg syns det er fint at vi nå har fått et vedtak, var direktørens korte kommentar til Dagens Medisin i etterkant av styrets avgjørelse.

Powered by Labrador CMS