Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
TRANGT: Den planlagte utbyggingen på Gaustad vil etterlate lite rom for fremtidig utbygging. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst peker derfor på et nytt lokalsykehus sør i Oslo som en mulig løsning, dersom det blir behov for større kapasitet i fremtiden.

Åpner for nytt lokalsykehus sør i Oslo

Administrerende direktør Cathrine Lofthus svarer ut kapasitetsbekymringer med å åpne for nytt lokalsykehus på grensen til Follo.

Publisert: 2019-01-25 — 12.24

Sykehusutbyggingen i Oslo er et gigantprosjekt, likevel har kritikere påpekt at fremtidige behov raskt kan vise seg å bli større enn ventet. Det er en kjent problematikk fra andre sykehusprosjekter, blant annet det nye sykehuset på Kalnes i Østfold. Tomten på Gaustad er svært trang og vil ikke kunne romme nye utbygginger.

Må finne balanse
«Det er avgjørende at man finner den rette balansen mellom størrelse på sykehuset og nødvendig volum for god kvalitet. Det planlegges ikke for store utvidelser på Gaustad», skriver administrerende direktør Cathrine Lofthus i sin anbefaling til styret i Helse Sør-Øst.

«Ved behov for økt kapasitet utover Gaustad og Aker slik det er planlagt per i dag, vil administrerende direktør heller tilrå at en vurderer et nytt lokalsykehus i søndre del av Oslo, ved grensen mot Folloregionen.»

Follo-alternativet
Det har tidligere blitt diskutert opprettelse av et lokalsykehus i Follo i Akershus. Dette har imidlertid blitt lagt på is i påvente av avklaringer om andre byggeprosjekter i regionen. Nå åpner altså Helse Sør-Øst-direktøren for at en eventuell sykehusutbygging må skje i sør og ikke i hovedstaden.

Satser på Lovisenberg og Diakonhjemmet
Økt bruk av Lovisenberg og Diakonhjemmet blir også en sentral brikke i det fremtidige sykehustilbudet i Helse Sør-Øst. Begge sykehusene skal arbeide for å øke egendekning og håndtere befolkningsvekst i egne opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har igangsatt et regionalt gjennomføringsprosjekt for oppgavedeling fra OUS til sykehusene som blant annet omhandler medikamentell kreftbehandling og dialyse.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • tk 28.01.2019 11.36.24

  Kan bare si meg enig i Leges betraktinger.Lofthus sine argumenter skifter avh av hvilken side av bordet hun sitter.Hvor var de fornuftige analysene da hun "ledet alle byggeprosjekter" i OUS fra virksomhets siden? Når man ser på skissene så skjønner jo alle at dette er feil tomt.Dette er direkte overgrep mot tomten og nærmiljøet.Hvor er fleksibiliteten i bebyggelsen? Erikstein fikk en fix ide om å samle alt på Gaustad, på tross av at han hadde en utredning OUS 2025 som gav andre muligheter og tanker. Rapporten OUS 2025 var knapt nok ferdig trykket før utspillet om ETT OUS på Gaustad kom.Radiumen har kjempet en lang kamp om IKKE å være del av dette og de vant.Utredninger og styring av pengebruk.Konsulenter engasjerer konsulenter.Det rekrutteres fra konsulent bransjen,men de er da ikke opptatt av effektive prosesser og lave honorarer.Rådgiverne utrede og koser seg og vet at pengesekken ikke har noen grense.OUS selv har antageligvis ikke god nok styring av prosjektet.250mill er mye penger

 • Lege 26.01.2019 17.17.45

  Litt merkelig at Lofthus trekker frem hensynet mellom "størrelse på sykehuset og nødvendig volum", som viseadministrerende direktør i OUS var hun helt sentral i idefaserapporten "campus OUS", som tilrådet et giga-sykehus på Gaustad, og argumenterte med at dette var den beste løsningen med hensyn til driftsøkonomi. Da dette ikke viste seg gjennomførbart av reguleringsmessige hensyn kom de opp med en helt ny plan, hvor sykehuset på Gaustad blir mindre. Nå fremstiller hun dette som den mest effektive løsningen. Det Lofthus egentlig gjør her, er å legge opp en argumentasjon for at det ikke spiller noen rolle at sykehuset på Gaustad ikke vil la seg utvide, og derfor er en ekstremt lite framtidsrettet og fleksibel løsning. Igjen artig å se dette opp mot tidligere rapporter, hvor "reserveareal" har vært et veldig viktig hensyn i vektingen mellom alternativene. Her er det null reserveareal, og heller ikke plass til å samle virksomheten som det er hensiktsmessig å samle, i dag, og i fremtiden.

 • Lege 25.01.2019 12.47.15

  Hva om vi hadde hatt solide ledere som kunne legge langsiktige, realistiske og troverdige planer, basert på solid faglig dokumentasjon, og som en ikke trenger å justere flere ganger i året, eller kaste bort milliarder på konsulentselskaper?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!