Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORNØYD: – Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Birgit Aanderaa, tillitsvalgt i Psykologforeningen.

FORNØYD: – Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Birgit Aanderaa, tillitsvalgt i Psykologforeningen. Foto: Vidar Sandnes

– Bra at Helse Sør-Øst har tatt til seg at planen var urealistisk

Birgit Aanderaa i Psykologforeningen opplever at de tillitsvalgte sine bekymringer har blitt hørt når det gjelder dimensjoneringen av psykisk helsevern i nye OUS.

Annons:

– Det er veldig bra at Helse Sør-Øst har tatt til seg at det er urealistisk og svært lite smart å planlegge med en reduksjon på døgnvirksomhet med over 30 prosent på Aker, sier Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Utbygging av OUS skal opp på neste styremøte i Helse Sør-Øst og styrepapirene viser at administrerende direktør anbefaler å kvalitetssikre kapasitetsframskrivningene.

«Avdekket forhold som må kvalitetssikres»
«Det er avdekket forhold vedrørende bruk av de nasjonale framskrivningsfaktorene for psykisk helsevern og TSB for virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF, som ytterligere må kvalitetssikres. Pasientsammensetningen innen spesielt døgnbehandling i psykisk helsevern er noe annerledes i Oslo enn i resten av regionen med en større andel innlagte pasienter med alvorlige psykiske lidelser.»

– Det er bra at de har tatt tak i dette og ber om en ny gjennomgang av behovene, sier Aanderaa, som tidligere har etterlyst grunnlaget for beregningene.

Tror behovet vil øke
Aanderaa mener at det ikke er sikkert at det vil være mulig å overføre pasienter til kommunen. Utviklingen mot mindre tvang vil heller ikke redusere behovet, mener hun.

– Det er tvert imot grunn til å tro at opphold innen psykisk helsevern vil øke når man ikke skal bruke medisiner, sier Aanderaa.

– Pasientene våre er alvorlig syke og har et sterkt behov for tilbudet vi gir dem. Om tilbudet skal reduseres ville 30 prosent av pasientene vi har i dag ikke ville fått dette tilbudet, sier hun.

– Må vise at de prioriterer psykisk helsevern og TSB
– Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt på dette og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Aanderaa.

– Det som er viktig er at de i praksis viser at de prioriterer psykisk helsevern og TSB. De må vise det i økonomisk forstand, slik at man får dimensjoneringen og byggene som man trenger. Det bør også innebære at psykisk helsevern i Groruddalen tas med som en helhet i første etappe av utbyggingen. 

Kommentarer

 • lege 26.01.2019 16.49.29

  Det HSØ gjør er å peke på mangler i utredningen, og forespeile kritikerne at de skal se på dem. Det er imidlertid de samme manglene som har versert hele veien i prosjektet, og det er liten grunn til å tro at de har vesentlige andre svar enn i tidligere runder. De ber om å få søke lån basert på en rapport som viser store mangler, og er beheftet med helt uvanlig høy risiko. Tomta på Gaustad er så trang at det kun er plass til en liten fødeavdeling, og en liten lokalsykehusfunksjon. Dette tenker de å kompensere med rotering av personell til Aker. Det er knapt til å tro. For psykisk helse er det på sin plass at de vil se på dimensjoneringen, men de sier samtidig at de skal redusere tomtearealet på Aker, mao mindre plass til byggene. Den åpenbare konsekvensen er at byggene for psykisk helse vil bli vesentlig høyere, og dårligere tilpasset virksomhetens behov.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!