Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress

Marit Lind konstituert som Helse Nord-direktør

Marit Lind er konstituert i stillingen frem til ny administrerende direktør i Helse Nord er på plass. 

Publisert

Ved månedsskiftet kom nyheten om at Cecilie Daae gikk av som administrerende direktør i Helse Nord. Nå er Marit Lind innsatt som konstituert direktør frem til det er klart hvem som blir Daaes arvtaker. 

Lind er utdannet sykepleier og har en master i ledelse. Hun kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør ved UNN, og har 15 års erfaring fra sykehuset. Hun har blant annet tidligere har vært konstituert som administrerende direktør ved sykehuset ved to tidligere anledninger.

– Jeg påtar meg oppdraget med respekt og ydmykhet. Jeg ser frem til å samarbeide med mange dyktige fagfolk i hele regionen. Det blir viktig å skape forståelse for hvorfor vi må gjøre endringer, slik at vi fremover skal kunne sikre likeverdige helsetjenester av god kvalitet til befolkningen i Nord-Norge. Da må vi ha en organisering av helsetjenesten som lar seg bemanne, uttaler Lind i en pressemelding.

Eierdirektør Hilde Rolandsen har fungert som administrerende direktør i Helse Nord siden Daae gikk av.

– Sårbar fase

I pressemeldingen beskriver styreleder Renate Larsen i Helse Nord situasjonen frem til ny fast ansatt administrerende direktør kommer på plass i løpet av våren eller sommeren 2023, som en "ekstra sårbar fase".

– Samtidig er foretaksgruppa i en svært krevende situasjon for å innrette helsetjenesten på en måte som vil være faglig, bemanningsmessig og økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv, uttaler Larsen.

– Styret ser det derfor som svært viktig at Helse Nord RHF får på plass en konstituert administrerende direktør som har nødvendig helsefaglig tyngde i tillegg til toppledererfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Lind er konstituert i stillingen fra og med 23. november, men har sin første fulle arbeidsdag 1. desember.

Powered by Labrador CMS