Marit Hermansen og Legeforeningen kommer nå på banen og gir tydelig støtte til de tillitsvalgte ved OUS som i årevis har kritisert utbyggingslanene ved Oslo universitetssykehus (OUS). Arkivfoto.  Foto:
Marit Hermansen og Legeforeningen kommer nå på banen og gir tydelig støtte til de tillitsvalgte ved OUS som i årevis har kritisert utbyggingslanene ved Oslo universitetssykehus (OUS). Arkivfoto. Foto:

Legeforeningen ber Helse Sør-Øst snu i OUS-saken

Legeforeningen mener risikoen er altfor stor til å gå videre med de planene som foreligger om å nedlegge Ullevål.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen mener risikoen er altfor stor til å gå videre med de planene for utbygging av Oslo universitetssykehus som foreligger.

Som kjent er Ullevål sykehus vedtatt nedlagt.

Foran torsdagen styremøte i Helse Sør-Øst er det kjent at de styremøtet vil be om at Ullevål «belyses» som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold, men i styrepapirene er det ikke gitt uttrykk for at de forplikter seg ytterligere.

Nå kommer Legeforeningen på banen, og støtter de tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i at det er feil å legge ned Ullevål, og ber Helse Sør-Øst snu i denne saken.

- Å legge ned og dele opp aktiviteten ved Ullevål, medfører konsekvenser som ikke er godt nok vurdert. Vi mener andre alternativer bør utredes og vurderes grundig først, uttaler legepresident Marit Hermansen.
- Tydelige advarsler
Legeforeningen viser til at de mener advarslene fra tillitsvalgte og fra fagmiljøene er tydelige.

- Dette gjør at vi er bekymret for at planene vil kunne ramme pasienttilbudet

Også veksten i Oslos befolkning bekymrer Legeforeningen. 

- Vi vet at veksten innebærer et stort behov for økt kapasitet og moderne bygg i framtiden. Derfor er også Legeforeningen opptatt av rask progresjon

- Det er betydelig risiko for at utbyggingsplanene på Gaustad ikke er gjennomførbare. En bør derfor også vurdere andre muligheter. Det har ikke vært en god nok utredning av andre alternativ, blant annet videre bruk av Ullevål i kombinasjon med Aker.

Legeforeningen mener nå at det viktigste er at man kommer fram til en plan som "faktisk dimensjonerer for og imøtekommer de store framtidige behovene i Oslo-regionen".
- Bydelene i Groruddalen må også få reetablert et godt lokalsykehustilbud i Oslo. Befolkningen i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus vokser kraftig, og sykehuset trenger avlastning, heter det fra Hermansen.

- Reetableringen av lokalsykehus på Aker handler om å få på plass et godt tilbud til befolkningen i Groruddalen. Med løsningen som nå skisseres vil det ikke være tilstrekkelig plass til å gjennomføre dette. Helseministeren må bidra til løsninger som ivaretar behovene til alle innbyggerne i Oslo-regionen, inkludert Groruddalen, sier Legeforeningen.

Powered by Labrador CMS