VIL VITE. De to profilerte helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) mener man må til bunns i hva som er skjedd når flere kreftpasienter kan ha fått tilbakefall på grunn av behandlingen de har fått. 
 Foto: Lasse Moe/Per Corneliussen
VIL VITE. De to profilerte helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) mener man må til bunns i hva som er skjedd når flere kreftpasienter kan ha fått tilbakefall på grunn av behandlingen de har fått. Foto: Lasse Moe/Per Corneliussen

Helsepolitikere krever full gjennomgang

De vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og hva helseministeren vil gjøre for å forhindre at kreftpasienter får behandling som kan føre til alvorlige uventede tilbakefall. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Når fagfolk rapporter om veldig alvorlige konsekvenser etter behandling for en kreftform som i utgangspunktet har god prognose, så må alle steiner snus for å finne ut hva som er skjedd, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget til Dagens Medisin.

Hun har fulgt nøye med på sakene i Dagens Medisin som har avdekket at ti pasienter med endetarmskreft har fått alvorlige tilbakefall og to av dem er døde etter at de er behandlet med en ny operasjonsmetode.

– Det er oppsiktsvekkende at kirurger ved flere norske sykehus tar i bruk en ny operasjonsmetode i behandlingen av endetarmskreft hvis effekten i form av residiv og overlevelse ikke er godt dokumentert, sier Toppe.

Den erfarne helsepolitikeren som selv er lege, mener det virker som om den kirurgiske metoden og det operasjonstekniske resultatet som stomi og lekkasje har vært det aller viktigste.

– Det fremstår som tilfeldig hvordan denne behandlingen er startet, og hvem som tilbys behandlingen. Måten de fire sykehusene svarer Dagens Medisin på gir grunn til å spørre om dette er forskning eller om de mener det er innenfor rammen av vanlig behandling, sier Toppe.

Bør meldes Fylkeslegen
Hun reagerer på at sakene med pasientene med de to dødsfallene og de alvorlige tilbakefallene ikke er meldt til Fylkeslegen.

–Disse sakene burde vært meldt Fylkeslegen og pasientene og eventuelle etterlatte burde fått informasjon om at tilbakefallene og behandlingsresultatet kan ha sammenheng med operasjonsmetoden. Jeg forventer at helseministeren rydder opp i dette, sier Toppe.

Også Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet reagerer på det hun har lest i Dagens Medisin.

– Det må være trygge systemer når nye behandlingsmetoder for kreft tas i bruk, sier Kjerkol.

Hun understreker at hun kun kjenner saken gjennom Dagens Medisin, og at hun ikke har forutsetning for å uttale seg om det rent medisinske.

– For Stortinget er det effekt av ny behandling og pasientsikkerheten som er viktigst ved innføring av nye metoder. Mye fremstår som uklart om innføringen knyttet til innføring av den nye operasjonsmetoden og oppfølging av pasientene, sier Kjerkol. 

– Når pasienter dør og det kan ha sammenheng med behandlingen de har fått, må det meldes til Fylkeslegen. Det er norsk lov og den forventer jeg at alle sykehus følger, sier Kjerkol.

Hun mener saken bør undersøkes nærmere og at noen sentrale spørsmål bør besvares.

–Sykehusene må blant annet redegjøre for om dette er forskning, utprøvende behandling eller vanlig veldokumentert behandling, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS