Bent Høie holder sykehustalen for 2018 på Rikshospitalet. Foto: Vidar Sandnes

– De ansatte skal ikke løpe fortere

– Ledere må planlegge godt og ta med de ansattes behov i planleggingen, sa helseminister Bent Høie under årets sykehustale. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

RIKSHOSPITALET: Tirsdag holdt helseminister Bent Høie sin årlige tale til sykehusene, der han presenterte sine prioriteringer og forventninger til sykehusene for 2018.

Ventetider, psykisk helse, ny teknologi for bedre pasientsikkerhet var noe av det som sto sentralt i talen.

 – De siste årene har dere jobbet hardt for å redusere ventetidene. For første gang ligger vi an til at gjennomsnittlig ventetid på helsehjelp blir under 60 dager. Nå skal vi sette oss et nytt, mer langsiktig mål. Senere i dag får helseregionene oppdragsdokumentene for 2018. Et av målene er at vi skal under 50 dager i gjennomsnittlig ventetid innen 2021, sa Høie fra talerstolen.

Vekst i pasientbehandling
Helseministeren var også opptatt av at ressursene i helsesektoren ville bli knappere, med lavere oljeinntekter og flere eldre. Han poengterte at de mest sårbare kommunene kan komme til å slite med å levere nok helse- og omsorgstjenester til innbyggerne sine.

– Jeg vil derfor utfordre helseregionene og kommunene til i fellesskap prøve ut nye måter å planlegge og levere tjenestene på. Kommunehelsetjenesten og sykehusene kommer til å bli enda mer avhengig av hverandre i fremtiden.

I 2018 legger regjeringen opp til om lag to prosent vekst i pasientbehandling. Høie påpekte at dette er høyere enn befolkningsveksten. Han var også opptatt av at dette ikke betydde at de ansatte skulle løpe fortere.

– Jeg har både møtt helsepersonell og lest innlegg fra ansatte som forteller at de løper så fort de kan, men likevel ikke rekker frem til alle pasientene. Som jobber knallhardt, men likevel opplever at tida ikke strekker til, sa Høie.

Bedre planlegging
Han oppfordret derfor lederne i sykehusene til å planlegge bedre.

– Ledere må planlegge godt og ta med de ansattes behov i planleggingen. Med bedre planlegging kan vi få legene tilbake til pasientene og det de er best på – nemlig pasientbehandling.

Høie trakk også frem tre nye kvalitetsindikatorer på dette området:  

– I 2018 ber jeg helseregionene om å etablere nasjonale indikatorer som beskriver hvor mange som ikke møter til avtalt time, andelen konsultasjoner som må planlegges på nytt og hvor langt frem i tid de planlegger for, sa Høie.

Pakkeforløp for psykisk helse 
Også psykisk helse og rus fikk en stor plass i Høies sykehustale. Han poengterte at mennesker med psykiske helseutfordringer i snitt lever 20 år kortere enn andre.

– Vi jobber med å utvikle pakkeforløp for psykisk helse og rus, og de første vil bli tatt i bruk i 2018. Det vil gi oss mer forutsigbarhet og mindre variasjon, sa Høie og understreket at man skal få behandling samme dag som man er ferdig med avrusning. 

– Vi skal redusere den store variasjonen mellom distrikspsykiatriske sentre i hvor mange pasienter som avvises, sa Høie.

Powered by Labrador CMS