FLERE ÅRSAKER: – Pasienter blir midlertidig tatt av listen av flere årsaker, det kan være medisinske eller praktiske årsaker, påpeker Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Foto: Getty Images/privat

Foto:

Midlertidige avmeldinger skjuler økning i transplantasjonsliste

– Vi stusset når vi så tallene, de går ned selv om det ikke er utført flere transplantasjoner, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Transplantasjonslisten viste ved utgangen av 2021 at det er 488 pasienter på venteliste for nytt organ, mot 490 ved utgangen av 2020.

– Vi stusset når vi så tallene, de går ned selv om det ikke er utført flere transplantasjoner, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte til Dagens Medisin.

Oppgang i midlertidige avmeldte nyrepasienter
Av de 488 som står på ventelisten er 391 av dem nyrepasienter. Skar forteller at en oppgang i midlertidig avmelding fra nyrepasienter som stod på listen skjuler at det i realiteten er en oppgang på ventelisten.

– Det er 173 avmeldte nyrepasienter. Legger man dem sammen med dem som utgjør den totale listen, 391 nyrepasienter, så har man 564 nyrepasienter som venter på transplantasjon.

– Slik at egentlig er det en økning på ventelisten. Pasienter blir midlertidig tatt av listen av flere årsaker, det kan være medisinske eller praktiske årsaker.

Inkluderer man de midlertidig avmeldte nyrepasientene så kommer den totale listen opp i 661 pasienter.

Skar opplyser at det er normalt at til enhver tid er mellom 100 til 150 pasienter som er midlertidig ute av transplantasjonslisten.

Kristian Heldal, overlege og seksjonsleder ved Seksjon for nyremedisin ved Rikshospitalet bekrefter det Skar sier.

– I 2021 ser vi en klar økning i antallet pasienter som er midlertidig avmeldt transplantasjonslisten, som «skjuler» en reell økning i listen. Det kan være flere faktorer som gjør at pasienter meldes av listen, og det kan ikke utelukkes at økningen delvis skyldes covid-19-tilfeller, uttaler Heldal.

Var bekymret for pandemi-effekt
I 2021 ble det gjennomført 231 nyretransplantasjoner mot 240 i 2020. Av disse var 67 transplantasjoner med levende giver, som er en oppgang fra 59 i 2020.

– Vi har vært veldig bekymret for at antallet transplantasjoner generelt skulle gå ned under pandemien. Vi har sett det skje i andre land fordi intensivkapasiteten har vært under et stort press.

– Noen transplantasjoner fra levende giver har gått ned, men transplantasjon fra avdød donor har stort sett gått som normalt, så det har gått ganske bra under pandemien likevel.

Håper på positiv effekt av ny metode
I høst fattet Beslutningsforum vedtak om at metoden controlled Donation after Circulatory Death (cDCD), kan tas i bruk i Norge. Det er en prosedyre som innebærer at legene kan benytte en ny prosedyre i håndteringen av pasienter som på grunn av uhelbredelige skader er aktuelle for organdonasjon.

– Vi håper dette kan bidra til å få transplantasjonstallene opp. Nå er det startet opplæring her i Norge, og vi håper dette kan tas i bruk i løpet av første halvår nå i 2022.

– Forsiktige anslag basert på tall fra 2020 viser at 40-50 organer kunne vært transplantert ved bruk av denne metoden. Tallene fra 2021 er nok noe lavere.

Powered by Labrador CMS