Man sparer penger når pasienten ikke behandles i stedet for at sykehuset tjener på å behandle flere, konstaterer helseøkonom Per Arne Holman. Foto: Lasse Moe

– Sparer penger på ikke å behandle

– I dag er det vanskelig å spare i somatikk og vanskelig å øke inntektene ved å øke aktiviteten i psykisk helsevern, sier helseøkonomene Per Arne Holman og Jon Magnussen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver greier ingen av heleforetakene å prioritere psykisk hese slik de er pålagt i hanlingsregelen Den gylne regel.

Les mer: Han lovte å prioritere psykisk helse - slik gikk det

Etter at Bent Høie (H) ble helseminister har pengebruken vokst fem ganger så raskt i somatikken som i psykisk helsevern.

– Prioriteringsregelen har vist seg vanskelig gjennomførbar, konstaterer helseøkonom og forsker Per Arne Holman ved Lovisenberg sykehus.

– I dag er det vanskelig å spare i somatikk og å øke inntektene ved å styrke aktiviteten i psykisk helsevern. Tar du ned aktiviteten med en krone i somatikk, sparer du bare 50 øre.

– I psykisk helsevern sparte du for et år siden 90 øre for hver krone, fordi en så stor del av inntektene kommer i rammen. Dermed får vi en lavere produktivitet i psykisk helsevern. Man sparer penger når pasienten ikke behandles i stedet for at sykehuset tjener på å behandle flere. Vi har sett en betydelig reduksjon i antallet døgnplasser og årsverk i psykisk helsevern de senere årene, sier Holman.

Han får støtte fra NTNU-professor Jon Magnussen:

– Resonnementet er vel om lag som følger: Om du bytter ut en somatisk pasient med en i psykisk helsevern, og begge koster det samme å behandle, skjer det ikke noe med kostnadene til sykehuset, men de taper ISF-inntekter. Derfor ligger det ikke noen motivasjon i finansieringsordningen til å vri aktiviteten. Nå har det blitt ISF i poliklinikk for psykisk helsevern og rus, slik at effekten er dempet noe.

Powered by Labrador CMS