ØKTE: Gjennomsnittlig ventetid for døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne på landsbasis økte fra 46 til 50 dager fra 2021 til 2022.

Lengre ventetider i psykisk helsevern

Ventetiden for døgnbehandling i psykisk helsevern økte i fjor. På landsbasis økte ventetiden for voksne fra 46 til 50 dager fra 2021 til 2022.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ser at veksten i antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge som kom i kjølvannet av pandemien, har skapt noen utfordringer. Selv om antallet henvisninger ikke har økt fra 2021 til 2022, har antallet pasienter totalt i tjenesten økt de siste par årene, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Hun sier at en del helseforetak forteller at knapphet på nok personell med riktig fagkompetanse gjør arbeidet med å øke tjenestetilbudet krevende.

Den gjennomsnittlige ventetiden for oppstart av behandling for barn og unge var på 53 dager, mens målet til de regionale helseforetakene er på 35 dager.

Gjennomsnittlig ventetid for døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne på landsbasis økte fra 46 til 50 dager fra 2021 til 2022.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS