FÅ BLE BEHANDLET: 36 prosent av de med depresjon hadde fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Under halvparten av dem var blitt behandlet for depresjon i spesialisthelsetjenesten.  Foto: Gettyimages
FÅ BLE BEHANDLET: 36 prosent av de med depresjon hadde fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Under halvparten av dem var blitt behandlet for depresjon i spesialisthelsetjenesten. Foto: Gettyimages

De fleste med angst eller depresjon får ikke behandling

80 prosent av de med angstlidelser mottar ikke behandling, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. – Synd, for det finnes gode muligheter for å få hjelp, sier Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I studien, som er publisert i Acta Psychiatrica Scandinavia, ble 2271 unge voksne intervjuet om personlighet og psykisk helse.

Forskerne undersøkte hvor mange som hadde angst og depresjon, ifølge intervjuet, og hvor mange av dem som hadde fått hjelp for lidelsene.

Få oppsøker hjelp
36 prosent av de med depresjon hadde fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Under halvparten av dem - 15 prosent - var blitt behandlet for depresjon i spesialisthelsetjenesten.

Blant de som hadde en angstlidelse, hadde 21 prosent fått en angstdiagnose hos fastlegen, og 18 prosent hadde fått behandling i spesialisthelsetjenesten. Altså hadde omtrent 80 prosent enten ikke tatt kontakt med helsetjenesten for å få hjelp, eller problemene var ikke blitt fanget opp.

Tror de må klare seg selv
President Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen sier dette motbeviser ideen om at at folk løper til helsevesenet for vanlige psykiske lidelser.

Han tror årsaken til at folk ikke oppsøker helsevesenet, kan være at de tror de må klare seg selv.

– Kanskje tenker de at plagene ikke er alvorlige nok til at de kan få hjelp, og at dette er noe de bare må leve med. Det er også fortsatt tabu å stå frem med psykiske lidelser.

Virksomt mot angst
Hofgaard mener psykologhjelp kunne ha hjulpet mange med angst. 

– Det finnes mange gode behandlingsformer både mot angst og mot depresjon, som er virksomme. Derfor er det så trist at mange ikke oppsøker helsevesenet, sier han.

Mot mild og moderat depresjon anbefales samtaleterapi.

– Det er ikke så mange fastleger som driver med dette, men dette er kjernekompetansen til psykologer. En psykolog kan også hjelpe pasienten med å kjenne igjen symptomene, slik at pasienten kan identifisere depresjonen tidligere dersom den kommer igjen, sier han.

Kommunale tilbud
Det er lange ventetider for å bli henvist til psykolog de fleste steder i landet.

– Vi må få på plass kommunale tilbud, som blir lett tilgjengelige. Det er lovfestet at alle kommuner skal ha ansatt psykolog innen 2020. Denne undersøkelsen viser tydelig hvor viktig dette er, sier Hofgaard.

Alkoholmisbruk
Undersøkelsen viste at av de 2271 unge voksne som ble intervjuet, hadde 249 depresjon, 159 en angstlidelse og 90 misbrukte alkohol.

Førsteforfatter Fartein Ask Torvik sier til Folkehelseinstituttets nettside at det er få som oppsøker helsetjenesten og får hjelp for plagene sine.

Bare tre prosent av de som hadde et alkoholmisbruk, var fanget opp i primærhelsetjenesten, og syv prosent i spesialisthelsetjenesten.

Tvillinger
Alle deltakerne var hentet fra Tvillingregisteret, for å studere både arvelig og miljømessig risiko.

Studien bekreftet at depresjon, angst og alkoholmisbruk er forbundet med en arvelig risiko.

Powered by Labrador CMS