Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talseperson i Ap. Foto: Vidar Sandnes
Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talseperson i Ap. Foto: Vidar Sandnes

Ap: Må ha flere lavterskeltilbud i psykisk helse

– Det krever politisk vilje å prioritere psykisk helsetilbud, ikke floskler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det sier helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvil Kjerkol.

– Den gylne regel virker ikke. Hvis Høie skal svare på disse formidable samfunnsutfordringene med at han har gjeninnført den gylne regelen hver gang han blir spurt så har vi et problem.

– Mener dere regelen må avskaffes?

– Det spiller ingen rolle hva det kalles. Det krever politisk vilje å prioritere psykisk helsetilbud, ikke floskler.
President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sa nylig til Dagens Medisin at han så langt mener at Den gylne regel framstår som en politisk bløff.

– Psykologforeningens president peker på det helt vesentlige: At vi ikke blir stående igjen med en symboldebatt i stedet for å bedre det psykiske helsetilbudet. Da vi satt i regjering fikk psykisk helse en større prosentvis vekst, uten en gyllen merkelapp, hevder Kjerkol.

– Tjenesten trenger å utvikles for å treffe behovene bedre, det må bli lettere å få hjelp og vi trenger flere lavterskeltilbud og bedre hjelp til de aller sykeste.

– Hva er Aps løsning?

– Å utvikle flere tjenester; når vi ser på hva befolkningen sliter med av helseplager og som gjør oss syke eller uføretrygdet så er det psykiske lidelser og muskel og skjelett-sykdom. Så, flere psykiatriske sykepleiere, flere psykologer og psykiatere, mer sammenhengende behandling og mer lett tilgjengelig behandling, sier Kjerkol og viser til at Ap fremmet forslag om lavterskel psykisk helsehjelp i kommuner – og 1,65 milliard mer til sykehusene.
– Vi ser at de kommunene som jobber med raskere psykisk helsehjelp oppnår resultater, sier hun.

– Dessuten må fastlegene få muligheten til å heve sin kompetanse – fortsatt er det slik at du skal få hjelp fra fastlegen før du blir dårligere. Dette gjelder all somatisk sykdom, og det må også gjelder for psykisk helse. Derfor er det viktig å løse fastlegekrisen. At det har vært en nedbygging av senger i psykiatrien er en faglig villet utvikling, ifølge Bent Høie.

– Men hvis dette begrunnes med økonomi så trekker jeg fagligheten i tvil.

Powered by Labrador CMS