Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen får kritikk fra Sivilombudet

Sivilombudet kritiserer flere forhold ved regional sikkerhetspost på Sandviken sykehus i ny rapport.

Publisert

Regional sikkerhetspost er en egen avdeling ved sykehuset som tar imot pasienter som anses som farlige. Sivilombudet mener blant annet at denne avdelingen har for lav terskel til å binde pasienter fast med belter, skriver Bergens Tidende.

I rapporten står det følgende:

«I noen tilfeller var det vanskelig å forstå hva som gjorde at personalet mente beltebruk var nødvendig».

Sivilombudet er også kritisk til kroppsvisitasjonene, som preges av mangelfulle retningslinjer og usikkerhet blant ansatte, ifølge rapporten.

Klinikkdirektør Frøydis Haugan sier i en epost til Helse Bergen at de følger opp Sivilombudets funn.

– Det er alltid nyttig å få tilbakemelding på egen virksomhet fra eksterne instanser, med nyttige innspill som vi tar med oss i vårt videre forbedringsarbeid, uttaler Haugan til avisen.

Powered by Labrador CMS