PSYKIATRI: – Ut ifra tilsynserfaringene våre virker det som det er en knapphet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: Berit Roald

Foto:

Nesten fire av ti senger har forsvunnet i psykiatrien

Antall sengeplasser i psykiatrien har de siste to tiårene falt med nesten 38 prosent. Samtidig har antall pasienter i psykiatrien økt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

De siste 18 årene har 2169 plasser forsvunnet fra psykiatrien. Det viser tall Aftenposten har hentet ut fra Statistisk sentralbyrå.

Mye av dette skyldes at politikerne har ønsket å flytte pasienter fra døgnbehandling og senger, til det som kalles poliklinisk behandling – uten døgnopphold.

I 2002 utførte sykehusene snaut 838.000 polikliniske konsultasjoner innen psykiatri. I fjor var tallet 3,3 millioner. Det er over 9.000 konsultasjoner om dagen. Samtidig har antall sengedøgn stupt fra 1,8 millioner i 2002 til snaut 806.000 i 2020.

Aktuelt: Infeksjoner øker risiko for schizofreni og bipolar lidelse

Men Helsetilsynet er skeptisk til utviklingen. Presset er stort i flere deler av psykiatrien, det er en kraftig økning i henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien og opptil to måneders ventetid for voksne. Også i sikkerhetspsykiatrien er presset stort.

– Det er gode grunner til å stille spørsmål om vi har tilstrekkelig med sengeplasser. Ut ifra tilsynserfaringene våre virker det som det er en knapphet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Flere behandlere Aftenposten har snakket med, forteller om en liten gruppe syke som har liten mulighet for å bli friske og ikke klarer seg alene i egen bolig eller i kommunehelsetjenesten. De mener derfor det bør opprettes et lite antall institusjonsplasser eller forsterkede botiltak igjen for denne gruppen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS