IKKE HELT AVGJORT: Venstres Carl-Erik Grimstad sier at avgjørelsen om å opprette to protonsentre ikke er tatt ennå. Olaug Bollestad vil ha to sentre og ser ingen grunn til ikke å gå videre med planene. Foto: Per Corneliussen

•Høie er glad for diskusjon •KrF ser ingen grunn til å snu •Venstre: – Aldri for sent å ombestemme seg

Nye opplysninger må på bordet om politikerne skal gå tilbake på planen om to protonsentre, mener KrF. Venstre understreker at valget ikke er tatt ennå.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

De siste ukene har debatten rundt planen om å bygge to protonsentre i Norge, fått høy temperatur. Motstandere av planen mener at det er en kostbar affære å bygge to sentre til en samlet sum av tre milliarder kroner, og mener at ett senter bør være nok i første omgang. Forsvarerne mener at pasientandelen vil øke, at det er et stort behov for forskning og at flere sentre vil gi enklere tilgang for flere pasienter. Også politikerne har fått passet sitt påskrevet i debatten.

«Myndighetene har vært veldig tydelige på at alt skal veies likt – men ikke protonbehandling» sier en kreftlege som mener at man ser bort fra de vanlige prioriteringskriteriene i spesialisthelsetjenesten når man setter av store summer til to protonsentre.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier øverste leder for sykehusene, helseminister Bent Høie (H), på spørsmål om han kjenner seg igjen i påstanden.

– Jeg syns det er bra at det er en diskusjon, men det er gjort en grundig utredning. Jeg opplever at diskusjonen går på om behovet som er beskrevet i rapportene er reelt, og det er en diskusjon som jeg er glad for at går i fagmiljøene.

– Må gi plass til nyvinninger
Heller ikke Kristelig Folkeparti (KrF), som har samarbeidet med regjeringen om statsbudsjettene hvor det er bevilget penger til å forberede de to sentrene, synes utsagnet er treffende.

– Jeg er ikke helt enig i den påstanden, sier første nestleder Olaug Bollestad.

– Det er også en prioritering å gi plass til nyvinninger, at man ligger i forkant med ny teknologi for å vise en retning. Det mener jeg er viktig.

Mener protondebatten ligner MR-debatt
Bollestad, som leder Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, mener det ikke er snakk om at politiske hensyn har trumfet prioriteringsreglene i protonsentersaken.

– Jeg er gammel intensivsykepleier og jeg kjenner igjen dynamikken i diskusjonen. Da vi diskuterte PCI, ble det også diskutert om man skulle ha dette på hvert nes. Sånn var det også da MR-en kom. Når det er sagt, er dette en helt annen teknologi. Jeg kimser ikke av det, men jeg tror ikke vi ser rekkevidden av denne behandlingsformen enda, sier Krf-eren.

Vil ha to sentre, men tror ikke de kommer samtidig
Bevilgningene til å starte planleggingen av protonsentre i Oslo og Bergen samtidig har blitt gitt over statsbudsjettet med Krf som samarbeidsparti.

– Det er en politisk beslutning på at man skal ha to sentre, men jeg tror ikke de to sentrene kommer opp samtidig – på grunn av forskjeller på helseforetakene, økonomi og så videre, sier Bollestad.

Hun er optimistisk med tanke på fremtidens muligheter innen protonbehandling.

– Jeg skjønner diskusjonen om hvorvidt det er rom for to sentre, men dette er et vedtak jeg stiller meg bak. Jeg tror det er en framtidig behandling vi bare har sett litt av. Jeg vil ikke beskylde noen, men man ser i debatten at det kan være andre agendaer her også.

Mener det må jobbes ut ifra vedtaket
– Kan det bli aktuelt å gå tilbake på avgjørelsen om to sentre?

– Nei, ikke der man er nå. Vi ser at det er ulike stemmer i diskusjonen. Nå mener jeg at vi må jobbe ut ifra vedtaket. Det må komme opp helt nye opplysninger, hvis det skulle være aktuelt, sier Bollestad.

– Jeg er litt opptatt av at dette ikke må bli en diskusjon om hvem som får først og sist – det viktigste for meg er å få opp kompetansen og få kvalitet på tilbudet. Nå er forberedelsene i gang og det er ikke sikkert at sentrene kommer samtidig engang. Man må jobbe parallelt med å etablere kompetanse i Helse Sør-Øst og Helse Vest. Det handler om å ha kompetanse og folk til å gjøre dette på en måte som skaper trygghet, og at man er fremoverlent til fordel for pasientene.

– Ikke tatt endelig stilling i saken
Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, er som helseministeren fornøyd med at det nå går en debatt om protonsenterplanen.

– Det er nå gjennomført forprosjekt. Det er ikke tatt endelig stilling i denne saken. Det er ikke bevilget penger til endelige investeringer. Jeg ønsker debatten velkommen. Det er store investeringer som skal gjøres og det er veldig bra at fagmiljøene engasjerer seg. Dette er en politisk beslutning som må tas etter at alle faglige vurderinger er gjort, sier Grimstad.

– Stemmer det at politikk trumfer prioriteringsreglene når det gjelder protonsentrene?

– Det er noe som heter «all makt i denne sal», men det er klart at faglige råd veier veldig tungt i slike situasjoner. Men til syvende og sist blir dette en politisk prioritering.

Vil ikke svare før saken er avgjort
– Først planla man å starte med senteret i Oslo, og så etablere senteret i Bergen etterpå. Så åpnet man for at begge sentrene kunne bygges parallelt. Hvor står dere i denne saken?

– Som jeg har sagt: Vi må avvente saksbehandlingen og vurderingen som gjøres, jeg har ikke noe standpunkt der foreløpig.

– Kan det bli aktuelt å gå tilbake på avgjørelsen om to sentre?

– Der må jo det faglige miljøet og regjeringens standpunkt ligge til grunn, når jeg skal svare på det.

– KrFs Olaug Bollestad sier at det må komme ny informasjon på bordet for at det skal bli aktuelt å snu i saken?

– Det er jo egentlig det samme som jeg sier. Vi kan ikke forskuttere svaret før det er bevilget penger. Når det ikke er bevilget en endelig sum, er det aldri for sent å ombestemme seg.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen hadde ikke mulighet til å svare på spørsmålene fra Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS