FØRSTE MØTE: Til venstre Legeforeningens Marit Hermansen, Lars Duvaland og Petter Brelin sammen med helseminister Bent Høie og Gunn Marit Helgesen og Tor Arne Gangsø i KS (t.h.) Foto: Målfrid Bordvik

Sparket i gang nytt fastlege-samarbeid

Tirsdag møttes Helsedepartementet, Legeforeningen og KS for å blåse nytt liv i trepartssamarbeidet om fastlegeordningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Før jul kunngjorde trekløveret at de hadde bestemt seg for å gjenoppta samarbeidet som har ligget i dvale i over ti år. Og tirsdag hadde helseminister Bent Høie invitert legepresident Marit Hermansen og KS-direktør Gunn Marit Helgesen til det aller første møtet i det nye trepartssamarbeidet. Også Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren og Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, deltok på møtet.

– Vårt inntrykk er at myndighetene ser på situasjonen med nytt alvor, og at de nå ser ut til å være enig i den virkelighetsforståelsen som vi har begrunnet i to år, sier Marit Hermansen og Petter Brelin til Dagens Medisin etter møtet.  

Les også: Stortinget vedtok fastlege-tiltak

Rekrutteringsproblemer
Da fastlegereformen ble innført i 2001 bestemte Stortinget at det skulle etableres et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tiden etter innføringen ble imidlertid møtene mindre og mindre hyppige, og siste møte ble avholdt i 2007.

Både KS og Legeforeningen har lenge etterlyst et tettere samarbeid med staten om fastlegeordningen. Partene skal blant annet drøfte rekruttering, utdanning og finansiering av fastlegeordningen. Dagens møte var et oppstartsmøte hvor partene kom med innspill til mandatet og avklarte fremtidig møteplan. Neste møte blir allerede 22. mars.

– Det var en god start. Vi har en felles virkelighetsoppfatning av situasjonen, som er et godt utgangspunkt for arbeidet videre, sa helseministeren før han hastet videre til et nytt møte.

Legene etterlyser handling
– Vi ønsker alle å videreføre det beste fra fastlegeordningen, men utfordringen er å få nok leger og en arbeidsbyrde som gjør at man klarer å rekruttere. Vi må dykke ned i de elementene ved ordningen som ikke fungerer, og er glad for reetableringen av dette samarbeidet, sier administrerende direktør Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens organisasjon (KS).

Marit Hermansen sier det er viktig at trepartssamarbeidet må vise handlekraft.

– Vi har allerede mye kunnskap og vi vet at det haster med å snu rekrutteringssvikten. Å rekruttere og beholde fastleger kraver snarlige tiltak og kan ikke skyves på i påvente av evaluering, sier Hermansen.

«Tiltakende alvorlig»
Petter Brelin peker på at rekrutteringssituasjonen er «tiltakende alvorlig».

– Nesten alle kommuner, unntatt Oslo, melder nå om problemer. Det oppleves utrygt, både økonomisk og faglig, å bli fastlege, sier han.

Legeforeningen mener det er nødvendig å endre rammevilkårene i fastlegeordningen, blant annet vilkår for oppstart av ny praksis, veiledning, arbeidsbelastning med legevakt, reduksjon av normtall og insentiver for kortere lister.

– Trepartssamarbeidet må føre til konkrete endringer for å styrke fastlegeordningen for framtiden. Dette har vært en av de mest vellykkede helsereformene, men nå må vi iverksette tiltak slik at de yngre ønsker å bli fastleger og at de som er der vil bli, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

– Det er også viktig å påpeke at en fastlegeordning som ikke fungerer vil få store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, og det er viktig at vi ser dette i sammenheng, sier han.

Legeforeningens representanter omtaler seg som «forsiktige optimister» etter dagens møte i Helsedepartementet.

– Disse møtene kan ikke løse problemene i fastlegeordningen, men de har en viktig og koordinerende rolle. Samtidig blir det nødvendig å se på andre viktige problemstillinger, sier Hermansen.

Foreslår tiltak
Hun mener blant annet at konsekvensene av ny spesialistutdanning for fastlegeordningen bør diskuteres mellom partene, og at man må se på bemanningstiltak som gjør at fastlegene får frigjort mer tid til kjernevirksomheten sin. Videre mener Legeforeningen at det haster å tilrettelegge for mer innovasjon i fastlegeordningen.

– Det siste året har en rekke helseaktører startet med småskala legetjenester. De tilbyr time umiddelbart, drar på hjemmebesøk, utfører videokonsultasjoner og kommuniserer med pasientene via apper. Pasientene forventer at fastlegene kan tilby det samme. Det er ikke tilstrekkelige insentiver for liknende utvikling i dagens fastlegeordning, og nye initiativ ser ikke dagens lys, påpeker Hermansen.

Powered by Labrador CMS