Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
REETABLERER: Legene har etterspurt gjenopptagelse av trepartssamarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen og er nå blitt hørt. F.v. legepresident Marit Hermansen, helseminister Bent Høie, og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: Per Corneliussen

Tar nå et felles ansvar for fastlegeordningen

– Det er viktig at partene går inn i dette trepartssamarbeidet med en vilje til å gjøre noe, sier legepresidenten.

Publisert: 2017-12-01 — 10.17
Denne artikkelen er over tre år gammel.

På Helsedirektoratets fastlegekonferanse fredag kom gladnyheten for blant andre mange fastleger: Trepartssamarbeidet mellom staten, KS og Legeforeningen blir nå gjenopptatt.

Da fastlegereformen ble innført i 2001, besluttet Stortinget at det skulle etableres et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tiden etter innføringen ble møtene imidlertid mindre og mindre hyppige, og siste møte ble avholdt i 2007.

Felles ansvar
President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er veldig fornøyd med at trepartssamarbeidet er gjenopptatt.

– Dette er noe vi har etterspurt lenge og som er viktig for at vi skal klare å rigge fastlegeordningen for framtida og gjøre noe med den vanskelige situasjonen som nå har oppstått. Samarbeidet er viktig for at de tre partene som eier ordningen kan se på målrettede tiltak og løsninger. Det er viktig at partene nå går inn i det med en vilje til å gjøre noe, sier Hermansen til Dagens Medisin.

– Hva vil være det viktigste ved gjenopptakelsen av samarbeidet?

– At vi kan unngå det som nå har vært vanskelig – at vi har pekt på hverandre. Nå vil vi ha et felles ansvar, svarer legepresidenten.

Tilpasses endringene
– Fastlegeordningen har vært en stor suksess som har bidratt til at innbyggerne har fått et godt og trygt helsetilbud der de bor. Men vi må sørge for at ordningen er tilpasset endringene i samfunnet og utvikler seg etter befolkningens behov. Da er det viktige at de ansvarlige for ordningen har en fast møteplass for å drøfte ulike utfordringer og se på mulige løsninger, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Han viser til behovet for at de ansvarlige for fastlegeordningen; KS, Legeforeningen og staten setter seg ned og samarbeider enda tettere.

– Vi har derfor besluttet å reetablere trepartssamarbeidet. Målet er å styrke samarbeidet og få en tettere dialog om utfordringer i fastlegeordningen og hva som kan være mulige løsninger. Vi må sammen se på hvordan vi kan utvikle ordningen slik at vi sørger for at alle har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helseministeren.

Lydhør
Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS sier hun er glad for at statsråden har vært lydhør for forslaget om å reetablere trepartssamarbeidet.

– Det er viktig at de sentrale partene i fastlegeordningen setter seg sammen og vurderer de samlede rammebetingelsene for fastlegeordningen, herunder finansiering, oppgaver og organisering av legevakt, sier Helgesen og legger til:

– KS er opptatt av å bidra til en bærekraftig fastlegeordning og legevakter som ivaretar god kvalitet, forsvarlig arbeidsbelastning og hensiktsmessig organisering. Kommunene melder at det er utfordrende å ivareta sørge-for-ansvaret overfor innbyggerne blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jostein Viikheim 01.12.2017 21.25.04

  Vi trenger ikke så mange almenpraktikere. Mens sykehus må drive etter “evidence”, driver almenpraktikerne henvisning til røntgen og sykehus. La pasientene gå til spesialist direkte så sparer samfunnet totalt sett

 • Pelle 01.12.2017 22.31.02

  Hahaha! Ja det hadde vært no det!

 • lege 02.12.2017 17.36.55

  Fascinerende med hvilke firmodighet enkelte fremfører sin kunnskapsløshet.

 • Fastlege 04.12.2017 11.44.17

  Dette er positivt feil. Altså at samfunnet ville spart ved å gi direkte tilgang til spesialisthelsetjenesten. Det viser all forskning og erfaring. Du får mest helse for pengene ved å ha et system som Norge

 • Jostein Vikheim 04.12.2017 22.00.42

  Kan du vise til studier som viser at almenpraksis sparer samfunnet for utgifter? Videre at almenpraktukerer driver evidence basert?

 • Fastlege 07.12.2017 15.18.36

  Dette er allment kjent, en rekke sammenlignende studier viser dette. Du kan Bl.a. se noen av publikasjonene til Barbara Starfield. Fastlegene behandler 70-90% av alle problemstillinger selv, og sparer spesialisthelsetjenesten for store ressurser. Statens utgifter til fastlegeordningen er ca 4% av sykehusene...

 • Jostein Vikheim 07.12.2017 23.41.09

  Finner ingen Starfield artikler som gir annet enn politiske meninger. Kan du peker på en konkret referanse? Italia har få almenpraktikere, likvel lang forventet levetid (kilde Dr Forsters)

 • Jostein Vikheim 08.12.2017 15.00.43

  Kan du presisere hvilken Starfield artikkel som viser dette. De jeg leste var stort sett politiske statement uten empiri.

 • Fastlege 09.12.2017 21.11.53

  Hvis du prøver å nedgjøre Barbara Starfields forskning av høy kvalitet til «meningsutsagn», så er du uredelig, og diskusjon er fånyttes. Du kan jo selv fremlegge forskning som viser at helsesystemer med direkte tilgang på organspesialister gir mer helse for pengene enn å bruke allmennleger som portvoktere. Les gjerne denne også: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/09/fastlegane-er-god-helseokonomi/

 • Jostein Vikheim 09.12.2017 23.16.49

  Jeg bare etterspør hvilke artikler fra Starfield som viser at almenpraksis er evidensbasert. Jeg skannet de 50 siste artiklene hennes, og ingen bygde på empiri/eksperiment eller studier. Kun meningsutvekslinger. Siden du/dere er så sikre, kan dere vel finne de studiene som dere mener skal bevise at jeg tar feil. I forskning er det kun en sannhet, falsifisering. Vis meg artiklene og jeg skal falsifisere mine tidligere utsagn. Inntil det har jeg dessverre rett.

 • Lars Haakon 01.12.2017 18.12.53

  Trepartssamarbeid uten pasientene. Det er flott når "pasienten skal i sentrum".

 • Touché 01.12.2017 20.24.09

  :-)

 • fastlege 01.12.2017 10.22.13

  Har statsråd Høie begynt å våkne etter 4 års mentalt fravær fra fastlegeordningen? Noe sent, og muligens allerede for sent til å ta de nødvendige grep.

 • Vidar Rødsjø 01.12.2017 16.50.03

  Fastlegeordningen er vel neppe det eneste statsråden har å rydde opp i etter vannstyret AP sto for. Helsenorge har mye å rydde opp i og fastlegene sin griskhet ved å ta inn for mange pasienter er dems egen feil!

 • Ansatt 01.12.2017 18.10.01

  Det er en logisk brist i argumentering din Vidar Rødsjø! For det første, hvis alle fastlegene hadde redusert listen med 10-20% så må dette kompenseres med enda flere fastleger. Det er allerede vanskelig å rekruttere til fastlegeyrket. For det andre så reguleres fastlegen, blant annet, etter en avtale med kommunen. Kort fortalt, det er kommunen selv som regulerer hvor mange fastleger det skal være. Denne avtalen bestemmer også antallet listepasienter. Dette er med andre ord ikke bare noe fastlegen selv bestemmer. HOD definerer dessuten en listestørrelse på 1500 som tilsvarende 1 årsverk. Fastlegene har i dag ikke mer enn rundt 1100 - i gjennomsnitt. Du bør med andre ord moderere din kommentering.

 • Lege nr 100 01.12.2017 18.30.00

  Beklager men detta blir før dumt. Talk to the hand och ha en god caravansalesdag.

 • slave 01.12.2017 20.27.02

  Dems egen feil... Who cares? Så lenge systemet har perverse incentiver, så blir det slik. Har ennå ikke møtt noen mennesker som handler mot det de har fordel av selv, men alle prøver av sosiale grunner å skjønnmale eget utgangspunkt.

 • Tidl leder 03.12.2017 22.00.31

  Desverre er unnvikelse og passitivitet blitt et varemerke på dagens helseminister. HOD og Hdir består av så mange kokker at det blir bare søl. Når vi har en helseminister som utviser svakhet, blir mye desverre rasert underveis i det norske helsevesenet. Fastlegeordningen er definitivt stemoderlig behandlet og fastlegene og kommunene blir stilt overfor et umulig ansvar.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!