Å KJENNE PASIENTEN: Kontinuitet vil være viktig for å ha en fungerende portnerrolle. Her ligger Norge godt an sammenlignet med andre land, ifølge rapporten. Foto: Gettyimages
Å KJENNE PASIENTEN: Kontinuitet vil være viktig for å ha en fungerende portnerrolle. Her ligger Norge godt an sammenlignet med andre land, ifølge rapporten. Foto: Gettyimages

– Fastlegens portnerfunksjon fortsatt viktig

En ny rapport fra Legeforeningen viser at fastlegens portnerfunksjon gir et mer likeverdig tilbud for alle, men at den bør moderniseres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fastlegens portnerfunksjon var viktig ved innføringen av fastlegeordningen. Legeforeningen har nå sett et behov for å avklare om portnerfunksjonen fortsatt forsvarer sin plass.

"Som portner har fastlegen ansvar for å utrede og behandle, eller henvise videre når det er nødvendig", skriver Legeforeningen i rapporten.

Innflytelse
Anders Grimsmo, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, har analysert fastlegens portnerrolle.

Han viser at portnerfunksjonen fortsatt er viktig, og at den har en betydelig innflytelse på forbruk av helsetjenester, behandlingsresultater, kostnader, likhet og pasienttilfredshet.

Kontinuitet vil være viktig for å ha en fungerende portnerrolle. Her ligger Norge godt an sammenlignet med andre land.

Ikke bredt nok tilbud
Han mener også at et bredt tilbud av tjenester en viktig del av en godt fungerende portnerrolle.

Men i Norge er bare i gjennomsnitt 2,1 yrkesgrupper representert ved legekontoret, mot Finlands 6,9 og Sveriges 5,9.

Samfunnsøkonomi
Geir Godager og Tor Iversen har sett på den samfunnsøkonomiske betydningen av fastlegenes portnerfunksjon. De mener det kan være ønskelig å gjennomføre politikktiltak for en modernisert portnerrolle.

Samtidig har Legeforeningen også kommet med en rapport om hvordan pasientens primærhelsetjeneste må ledes.

– Rapportene viser at vi har gode virkemidler til å utvikle fastlegeordningen, men det krever vilje til samarbeid og utvikling i kommunene. Det revitaliserte trepartssamarbeidet mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen er et godt utgangspunkt for å få til dette, sier president Marit Hermansen ifølge legeforeningen.no.

Powered by Labrador CMS