Barn i familier med vanskelig økonomi sover dårligere

- Søvnproblemene økte jo verre den økonomiske situasjonen var, sier Tormod Bøe ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

VIL HA FOKUS: - Man bør ha økt fokus på disse barna. Det finnes gode og veldokumenterte metoder for å avhjelpe søvnproblemer hos barn. Det å behandle søvnproblemene kan også hjelpe på barnas psykiske vansker, mener psykolog Tormod Bøe.
VIL HA FOKUS: - Man bør ha økt fokus på disse barna. Det finnes gode og veldokumenterte metoder for å avhjelpe søvnproblemer hos barn. Det å behandle søvnproblemene kan også hjelpe på barnas psykiske vansker, mener psykolog Tormod Bøe.

Nærmere 6000 barn fra "Barn i Bergen"- studien har deltatt i prosjektet.

Forskerne fant ut at søvnproblemer hos barn var vanligere i familier med lav sosioøkonomisk status, og at det er en sammenheng mellom søvnproblemene og psykiske vansker.

- Problemene økte jo verre den økonomiske situasjonen var. Det var størst forskjell mellom de med dårlig økonomi versus de med svært god økonomi. Men også barn fra familier med gjennomsnittlig økonomi hadde mer søvnproblemer enn de fra familier med en god økonomi, sier psykolog Tormod Bøe.

Les studien her.

Psykiske vansker
Deler av sammenhengen er forklart med dårlig helse hos foreldrene eller aleneforsørgerstatus. Men selv når man tok hensyn til disse faktorene, var søvnproblemene signifikant høyere i familier med lav sosioøkonomisk status.

Studien viser også at søvnproblemene ser ut til å være assosiert med mentale helseproblemer i disse familiene.

- Vi vet fra tidligere studier at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Vi fant vi en klar sammenheng mellom søvnproblemer og psykiske vansker, som også får støtte i andre studier, sier Bøe.

Vær oppmerksom på barna
Bøe mener man bør være mer oppmerksom på søvnproblemer hos barn i familier med lav sosioøkonomisk status.

- Man bør ha økt fokus på disse barna. Det finnes gode og veldokumenterte metoder for å avhjelpe søvnproblemer hos barn. Det å behandle søvnproblemene kan også hjelpe på barnas psykiske vansker, det er dokumentert i tidligere studier, sier han.

Han påpeker at det er vanskelig å si hva som kom først av de psykiske problemene og søvnproblemene i denne type studier.

- Man trenger oppfølgingsstudier for å belyse rekkefølgen, sier Bøe.

Kort sengetid
Studien viste også at i familier med dårlig økonomi, og der mor hadde lavere utdanningsnivå, tilbrakte barna kortere tid i senga.

I studien ble det hentet inn data på familieøkonomi, foreldrene sitt utdanningsnivå, barnas vansker med å sove og opprettholde søvn, tid i senga og selvrapportert mental helse.

Foreldrene har beskrevet den økonomiske situasjonen i sin familie, og rapportert inn sitt høyeste fullførte nivå av utdanning.

Powered by Labrador CMS