ARBEIDSBELASTNING: Ifølge NOVA-forskerne bak en ny rapport, er tidspress som går utover kvaliteten en stor del av forklaringen på at halvparten av sykepleierne i sykehjem og hjemmesykepleien vurderer å slutte. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Én av to sykepleiere i sykehjem vurderer å slutte

Mens annenhver sykepleier i sykehjem og hjemmetjenesten er usikre på om de vil fortsette i jobben, mener én av to at de har gode karrieremuligheter og at bemanningen er god.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

UROVEKKENDE: – Det er urovekkende at halvparten vurderer å slutte, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Arkivfoto: Per Corneliussen

Det fremgår av en studie som er utført av NOVA på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Målet med prosjektet har vært å kartlegge mangelen på sykepleiere i sykehjem og i hjemmesykepleien for å få kunnskap om hva som skal til for å rekruttere og beholde sykepleierne.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mars 2016, og omfatter svar fra 4945 sykepleiere.

Rapporten viser er det over halvparten av de spurte som sier de ønsker å slutte eller er usikre på om de vil forbli i jobben.

Den andre halvparten av sykepleierne ga imidlertid uttrykk for at tjenesten har høy status, at den er godt bemannet med sykepleiere, og at de opplever å ha gode karrieremuligheter.

Les hele rapporten «Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem» her.

Tidspress og kvalitet
Studien avdekker en sterk sammenheng mellom mangel på sykepleiere og opplevd kvalitet på tjenestene. Forskerne bak rapporten sier det ser ut som at en stor del av forklaringen på at halvparten av sykepleierne vurderer å slutte i disse tjenestene, er stort tidspress som går ut over kvaliteten på tjenestene.

Forslag til tiltak
Forskerne trekker fram flere mulige tiltak som kan bidra til at sykepleierne blir i jobben:

- Høyere lønn
- Ansette og utvikle bedre ledere
- Tilby flere kompetansehevende tiltak og muligheter for videreutdanning
- Økt fleksibilitet ved å gi sykepleierne større muligheter til å slippe å jobbe på vakter de ikke ønsker
- Tilby de som ønsker det fast jobb og heltidsstillinger

Lønn viktigst
Leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, mener det er vel så viktig å beholde sykepleiere som å rekruttere nye.

– Det er urovekkende at halvparten vurderer å slutte, sier By til Dagens Medisin.

– Hva mener du er det viktigste virkemiddelet for å beholde sykepleierne i sykehjem og hjemmesykepleien?

– Det viktigste er først og fremst lønn, dernest arbeidsforhold og fagmiljø, svarer forbundslederen.

Arbeidsmiljø
Analysene viser signifikant sammenheng mellom mangel på sykepleiere – problemer med å rekruttere og problemer med høyt fravær – og arbeidsmiljø.

Cirka halvparten av sykepleierne oppga at hvert av fire følgende forhold hadde svært stor eller stor betydning:

- Mindre ubekvemme vakter – natt og helg
- Arbeidsstedet hadde et godt rykte
- Positive erfaringer fra tjenesten i studietiden
- At tjenesten er godt bemannet med sykepleiere
- I tillegg oppga flere i kommentarfelt: Muligheten til å få fast 100 prosent stilling.

Best i mindre kommuner
De minste kommunene kom best ut i sammenligningen av arbeidsmiljø (stor fysisk og psykisk arbeidsbelastning, tidspress og lite faglig engasjement). Det gjaldt sykepleiere i både hjemmesykepleien og på sykehjem.

De største kommunene kom dårligst ut.

NSF sin hjemmeside sier NSF-lederen at begrunnelsene for hvorfor sykepleiere ønsker å slutte, ikke er overraskende.

– Nå må helse- og omsorgsministeren og ordførerne komme på banen og sørge for bedre arbeidsforhold og arbeidsvilkår for sykepleiere i denne sektoren, mener By.

Powered by Labrador CMS