EID BLIR TESTKOMMUNE: Kommunelege i Eid, Thomas Vingen Vedeld (t.v.) og ordfører Alfred Bjørlo får teste ut primærhelseteam. Foto: Privat

Åtte kommuner skal prøve ut primærhelseteam

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt ut til å delta i regjeringens forsøksordning med primærhelseteam.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

17 kommuner søkte om å delta i pilotprosjektet med primærhelseteam. Nå er åtte kommuner og tre bydeler valgt ut til å delta: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene.

Primærhelseteam innebærer at helsepersonell skal jobbe tverrfaglig for å gi bedre helsetjenester til de som trenger det mest. Kjernen i primærhelseteamet skal bestå av fastlege sammen med sykepleier og helsesekretær. Målet er at pasientene skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.

– Fremtidens helsetjeneste
– Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Han roser kommunene og bydelene som har meldt interesse for forsøksordningen.

– I mange land utfører sykepleiere og andre fagfolk oppgaver som står på fastlegens arbeidsliste i Norge. Det er på tide at vi tenker nytt om dette her i landet også. Sykepleiere kan følge opp pasienter med kronisk sykdommer slik at fastlegene får brukt mer tid til behandling. Dette er fremtidens helse- og omsorgstjeneste! Kommunene og bydelene som vil være med i denne spennende piloten fortjener ros for å tenke nytt, sier Høie.

Eid blir med
I Eid kommune er ordfører Alfred Bjørlo (V) glad for at kommunen er plukket ut som én av åtte.

– Denne nye satsingen er særlig viktig for pasienter med kroniske sykdommer og behov for tett oppfølging i hverdagen. Det er i distriktene avstandsutfordringene er største, og tilgangen på kvalifisert helsepersonell er mest kritisk. Derfor er det utrolig viktig at og positivt at Helse- og omsorgsdepartementet nå blinker ut Eid og nye Stad kommune til å være først i landet med en slik satsing, sier Bjørlo i en pressemelding.

Alle fastlegene i kommunen vil delta i den nye ordningen.

– Vi får en stadig eldre befolkning, og stadig flere med sammensette behov for hjelp. Da må vi lete etter nye modeller for hvordan vi kan utnytte ressursene på tvers, sier kommunelege i Eid, Thomas Vingen Vedeld.

Venstre blir også den første kommunen som skal prøve ut digital avstandsoppfølging i hjemmet i kombinasjon med de nye primærhelseteamene.

55 millioner
Både Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbundet er positive til pilotforsøket.

– Det er viktig å teste ut ordninger som kan gi kronikere og andre pasienter med særskilte behov, bedre hjelp og oppfølging, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.  

Piloten skal starte neste vår, og vil vare i tre år. I statsbudsjettet er det satt av 55 millioner kroner til forsøket.

Allmennlegeforeningen har ønsket å utsette oppstarten av primærhelseteamene fordi de mener andre utfordringer med fastlegeordningen må løses først.

Powered by Labrador CMS