Legemiddelvurderinger står i kø hos Statens legemiddelverk. Nå skal prosessen effektiviseres.  Foto:
Legemiddelvurderinger står i kø hos Statens legemiddelverk. Nå skal prosessen effektiviseres. Foto:

Vil vurdere nye legemidler raskere

 Forenklede vurderinger og differensierte løp skal effektivisere vurderingene av nye legemidler.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det bygger seg nå opp kø av legemidler som venter på vurdering fra Statens legemiddelverk, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden øker.

 Nå har en arbeidsgruppe som består av Legemiddelverket, de regionale helseforetakene, Nye metoder og Sykehusinnkjøp vurdert metodevurderingsprosessene.
Differensierte løp
De har kommet fram til at alle nye legemidler som skal metodevurderes ikke trenger en like omfattende vurdering, og mener differensierte løp for sykehuslegemidler vil redusere behandlingstiden.

 Antallet legemidler som har blitt vurdert og besluttet per år siden Nye metoder ble etablert i 2013 har steget gradvis. I 2018 ferdigstilte Legemiddelverket 51 vurderinger av legemidler for Beslutningsforum i Nye metoder.

Gruppen foreslår bruk av forenklede vurderinger og differensierte løp for å effektivisere de prosessene der en full kostnad per QALY-analyse ikke anses som nødvendig, skriver Statens legemiddelverk.

Dette skal foreløpig kun gjelder sykehuslegemidler.

Følgende løp er foreslått:

Konkurranseutsetting: Oppsummere effekt og sikkerhet, pasientpopulasjon, plassering i behandlingstilbudet og vise til tidligere alvorlighetsberegning for terapiområdet.

Et slikt løp kan benyttes når en indikasjon har fått en etablert behandlingspraksis hvor det foreligger flere metode­vurderinger, god kjennskap til virkningsmekanismene, ikke dokumentert mereffekt og konkurranse på markedet. Det nye legemidlet vil tjene som enda et alternativ i "verktøykassen" og bidra til større konkurranse.

Vurdering av relativ effekt: Vurdere om det er sammenlignbar effekt og sikkerhet mellom nytt og etablert legemiddel. Denne typen metodevurdering vil til forskjell fra «konkurranseutsetting» også inneholde vurdering av relativ effekt.

Kostnad-nyttevurdering: Beregne alvorlighet, nytte og ressursbruk uttrykt i kostnad per kvalitetsjusterte leveår (kostnadseffektivitet) og budsjettberegning.

 Det kommer også stadig nye indikasjoner for etablerte legemidler, ofte med svært få pasienter og små budsjettkonsekvenser. Arbeidsgruppen spør seg også om en oppsummering av behandlingskostnader og budsjettkonsekvenser kan være tilstrekkelig.

Powered by Labrador CMS