HVA HASTER MEST: Man får for eksempel fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest, sier Legemiddelverkets Kristin Svanqvist. Arkivfoto.  Foto:
HVA HASTER MEST: Man får for eksempel fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest, sier Legemiddelverkets Kristin Svanqvist. Arkivfoto. Foto:

Vil be om mer hjelp fra legene i vurderingen av nye legemidler

Statens legemiddelverk (SLV) vil bli bedre på å prioritere hvilken rekkefølge de skal vurdere nye legemidler i. Nå skal de spørre klinikerne om hva som haster mest.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig kom helseminister Bent Høie (H) med klar beskjed til aktørene som vurderer hvilke nye legemidler som skal tas i bruk – om at jobben må gjøres raskere.

– Må starte tidligere
Statens legemiddelverk (SLV) har som oppgave å lage såkalte metodevurderinger som ligger til grunn for beslutningene om å innføre et nytt legemiddel eller behandling ved norske sykehus.

I Legemiddelverket sier man nå at man i mye større grad må starte metodevurderingene før legemidlet er godkjent og har fått markedsføringstillatelse.

–  Dette vil særlig gjelde for legemidler som kan være viktige terapeutiske nyvinninger, hvor det ikke finnes andre alternativer, sier seksjonssjef Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

 – Heller enn å vente på industriens dokumentasjonspakker, som ofte tar lang tid, vil vi i noen saker gjøre egne beregninger. Da vi vil vi tidlig se hva verdien av det nye legemidlet kan være. Så må industrien svare på det. Når det er sagt, er det viktig å få frem at om ikke prisene hadde vært så høye, så hadde det ikke vært bruk for oss, sier Svanqvist, som forøvrig støtter helseministeren i at prosessene for metodevurderinger må gå raskere.

 –  Ser dere for dere en reell forsterkning av leger og klinikere i vurderingene?

 –  Vi involverer alltid relevante kliniske miljøer i våre vurderinger. Det som er nytt er at vi skal prioritere rekkefølgen mellom metodevurderinger i samme terapiområde og mellom de ulike sykdommene. Et eksempel nylig er at man får fem ulike medisiner for lungekreft, og dermed fem ulike metodevurderinger. Da spør vi klinikerne om hvilken som haster mest. Dette må vi gjøre på en skikkelig måte slik at det ikke blir tilfeldig. Vi vil at klinikerne aktivt er med på prioriteringene.

Høie: - Krever at unntaksordningen brukes likt
Legemidler eller behandlinger som er under metodevurdering i det norske systemet, kan ikke tas i bruk i denne tiden, og fram til det eventuelt får grønt lys. Men en unntaksordning gjør at enkeltpasienter eller grupper likevel kan få tilgang til medisinen, om den har fått markedsføringstillatelse i EU, og dermed i Norge.
Denne ordningen har vært ulikt praktisert og det er ulikt hvor godt kjent den er blant leger og på sykehus. Dette vil helseministeren ha klargjort.

– Vi får tilbakemeldinger fra pasienter og leger som tyder på at unntaksordningen blir opplevd som å praktiseres ulikt og en ordning som er lite tilgjengelig, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

 – Er det grunn til å tro noen via unntaksordningen har fått behandling som de egentlig ikke hadde hatt krav på?

– Nei, vi er mer bekymret for det motsatte – at pasienter som oppfyller kravene ikke får behandling. Vi mener jo at det er viktig for tilliten til hele modellen, som har bred politisk oppslutning, at sikkerhetsventilen fungerer, sier statsråden.

Legemiddelindustrien: - Positivt
Erling Ulltveit, som er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) er fornøyd med det han omtaler som et positivt svar fra ministeren:

–   Det kan jo ikke forstås annerledes enn at han ber helseforetakene legge forholdene til rette for at flere pasienter skal kunne få tilgang til legemidler gjennom unntaksordningen. Det er i så fall et viktig signal til helseforetakene, og det skal bli interessant å følge hvordan dette kommer til å fungere i praksis, sier Ulltveit.

SLV har for øvrig sendt til høring nye oppdaterte retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Powered by Labrador CMS