SV-leder Audun Lysbakken presenteret partiets alternative budsjett på en pressekonfernase fredag. Snart skal partiet inn i forhandlinger med regjeringen om budsjettet.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

SV-leder Audun Lysbakken presenteret partiets alternative budsjett på en pressekonfernase fredag. Snart skal partiet inn i forhandlinger med regjeringen om budsjettet. 

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

SV tar inn LIS1-stillingene i sitt alternative statsbudsjett

Setter også av en milliard kroner til økt satsing på sykehusene. 

Publisert

SV skal snart gå i forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet for 2023. Fredag la de fram sitt alternative budsjett. 

Under rammeområde helse, legger partiet til 35 millioner kroner til utdanning av leger og flere LIS1-stillinger. 

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett kuttet nye i LIS1-stillinger, fra 62 til 31. Senterpartiet har tidligere gått ut mot egen regjering og sagt at de skal jobbe for å få de inn i budsjettet igjen. 

– Her må regjeringspartiet Sp ikke bare gå ut mot helsebudsjettet, men faktisk si at de tar ansvar, kommenterer Marian Hussein (SV), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. 

Ylf: Glade for prioriteringen 

Hussein kommenterer sitt egets partis alternative budsjett slik: 

– Vi i SV har i hvertfall tatt ansvar for å ta det med i vårt alternative budsjett. Nå er det opp til de andre forhandlingspartnerene å faktisk prioritere dette. Det å kutte LIS1-stillinger er å skyte seg selv i foten. Vi trenger flere fastleger, og da hjelper det oss ikke å ikke la medisinstudentene komme i gang med sine spesialiseringer. 

Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening, er glad for dette. 

– Vi i Yngre Legers forening er glade for at SV ser viktigheten av å få på plass LIS1-stillingene som allerede er vedtatt og lovet. Dette er den beste måten å sikre spesialistdekning for både sykehus og kommuner framover. Vi må ha flere LIS1-stillinger for å få flere leger i allmenmedisin, som er helt nøvendig for å få på plass satsingen på fastlegetjenesten som regjeringen angir at de ønsker, sier hun. 

Økt satsing på sykehusene

I forslaget til alternativt budsjett, setter SV også av en milliard kroner til satsing på sykehusene, hvor de trekker fram at de viktigste grepene er å sikre flere folk på jobb, flere døgnplasser i psykisk helsevern og barnepalliative team. 

De setter også av en milliard kroner til tannhelse, for å få en rask opptrapping og umiddelbar utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. De vil prioritere personer med store utfordringer, eldre med dårlig tannhelse og de yngste først. 

SV setter også av 1,02 miliarder kroner til bygging av omsorgsboliger i kommunene, samt 28 millioner kroner til forskning på kvinnehelse, samisk helse og annet. 

Kutt til nye OUS

For å få inndekning for noe av pengebruken, foreslår SV å kutte i investeringslånet til nye OUS, og i stedet prioritere trinnvis utbygging av Aker framfor Rikshospitalet (655 millioner kroner). De ønsker også kutt i bruk av bemanningsselskaper i helseforetakene (150 millioner kroner), samt å innføre lønnsfrys og ved naturlig avgang ikke erstatte ledere i helseforetakene (5 millioner kroner). 

Marian Hussein i SV sier til Dagens Medisin at de med kuttet i investeringslånet til OUS ønsker å lke kapsiteten i Helse Sør-Øst i stedet for å redusere kapsiteten. 

– Vi ønsker at regjeringen tar til fornuft og begynner å bygge på Aker, i stedet for dette høyrisikoprosjektet med å bygge på Rikshospitalet samtidg som det skal drive med medisinsk behandling. Regjeringen må tenke seg godt om og snu i tide før vi står der med svekket helseomsorg innen spesialisthelsetjenestene. 

– Er dette i praksis en trenering av prosessen?

– Nei, det handler om å gjøre det som faktisk er minst risikofylt. Vi må bygge på ut på Aker, slik at noen kan flyttes over dit. 

SV mener at det er et dårlig alternativ å sende pasienter fra Groruddalen til OUS, så lenge det er en byggeplass. 

– Vi trenger at vi tar deres helse på alvor, og mener at dette er oppskriften på en katastrofe for Oslos befolkning. 

Dette er alle endringene i helsebudsjettet i SVs forslag: 

 • Reversere økningen i gebyr for ikke møtt - 58 millioner kroner
 • Økt grunnbemanning i helseforetakene - 600 millioner kroner
 • Utdanning av leger, flere LIS1-stillinger - 35 millioner kroner 
 • Utdanningstillinger Helse Nord, distrikt, opptrapping - 38 millioner kroner
 • Barnepalliative team - 50 millioner kroner
 • Psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, døgn - 219 millioner kroner
 • Psykisk helse og rusarbeid i skole og høyere utdanning - 5 millioner kroner
 • Fengshelshelsetjenesten - 5 milllioner kroner
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner psykisk helse og rus - 10 millioner kroner
 • Tislkudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner - 5 millioner kroner
 • Rusmiddelanalysetjeneste - 1 million kroner
 • Tilskudd kompetanseheving ungdomsarbeider om psykisk helse - 2 millioner kroner
 • Jødisk bo- og seniorsenter - 2,7 millioner kroner
 • Seksuell helse primærheøsetjenesten - 7 millioner kroner
 • Tilskudd til Norsk pasientforening og Landsforeningen for uventet barnedød - 8 millioner kroner
 • Investeringstilskudd - 1026,6 millioner kroner
 • Forprosjekt StatMet - 5 millioner kroner
 • Forskning kvinnesykdommer - 5 millioner kroner
 • Tilskudd til senter for samisk helseforskning for gjennomføring av Saminor 3 - 20 millioner kroner
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - 3 millioner kroner
 • Drift av koronasertifikat, FHI - 30 millioner kroner
 • Fortsatt overvåking av covid-19 og influensa i Norge, FHI, 40 millioner kroner

Slik skal de få inndekning: 

 • Kutt i bruk av bemanningsselskaper i helseforetakene - 150 millioner kroner
 • Lønnsfrys ved natrulig avgang ved å ikke erstatte ledere i helseforetak - -5 millioner kroner
 • Kutt i investeringslånet til nye OUS, prioriter trinnvis utbygging Aker fremfor Rikshospitalet - 655 millioner kroner. 
Powered by Labrador CMS