Strid mellom Psykologforeningen og Psykologiforbundet om lisens-nei til Ungarn-studenter

– Det er en grunn til at det stilles strenge krav til å kunne praktisere som psykolog i Norge, skriver Tor Levin Hofgaard i et blogginnlegg.

Publisert

«Det er selvsagt dypt beklagelig for studentene som har brukt tid og krefter i den tro at de var underveis mot å realisere yrkesdrømmer som nå likevel ikke går i oppfyllelse» skriver Hofgaard, leder i Norsk psykologforening, som organiserer psykologer med autorisasjon, i sin blogg.

Hofgaard viser til at Helsedirektoratet ikke lenger gir lisens til psykologistudenter som har gått ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest.

STØTTER AVGJØRELSE: Tor Levin Hofgaard som er leder i Norsk psykologiforening støtter Helsedirektoratet i sin avgjørelse om å ikke gi autorisasjon til psykologer som har studert i Budapest, ved ELTE. 

      
        Foto: Rune Torstein
STØTTER AVGJØRELSE: Tor Levin Hofgaard som er leder i Norsk psykologiforening støtter Helsedirektoratet i sin avgjørelse om å ikke gi autorisasjon til psykologer som har studert i Budapest, ved ELTE. Foto: Rune Torstein

Det meldte NRK nylig.

Hofgaard mener en må akseptere at Helsedirektoratet med sin avgjørelse setter hensynet til pasientene først.

– Det er Helsedirektoratets oppgave å avgjøre hvem som er kvalifisert til å behandle mennesker som søker hjelp i helsetjenestene, skriver han.


– Suveren vurdering
I innlegget fremholder Hofgaard at profesjonsutdanningen i Norge skiller seg vesentlig fra et bachelor-master-løp i psykologi. Han mener direktoratet er suverene i sin vurdering av hva som matcher den norske psykologutdanningen – og advarer mot å inngå kompromisser på hvilken kompetanse det kreves for å bli psykolog i Norge.


– Må matche norsk utdanning
– Hvorfor er det så viktig for dere at Ungarn-studentene ikke får autorisasjon slik direktoratet har bestemt?

– Det er fordi direktoratet har funnet ut at utdanningen ikke matcher den norske utdanningen, som setter psykologene i stand til å løse oppgaver som kreves av psykologer i Norge, sier Hofgaard til Dagens Medisin.

– De som har studert i Ungarn får ikke autorisasjon som psykologer med tilsvarende oppgaver som en har i Norge, dersom de skal jobbe i Ungarn. Det er nettopp dette direktoratet har funnet ut, sier Hofgaard.

SPESIALISTUTDANNING: – Godkjenning av psykologer i Ungarn har langt høyere krav enn i Norge, sier Arne Holte, visepresident i Psykologiforbundet, og viser til at det er en spesialistudanning i Ungarn. 

      
        Foto: Arkiv
SPESIALISTUTDANNING: – Godkjenning av psykologer i Ungarn har langt høyere krav enn i Norge, sier Arne Holte, visepresident i Psykologiforbundet, og viser til at det er en spesialistudanning i Ungarn. Foto: Arkiv


– Vil hjelpe tidligere studenter å navigere
– Dere organiserer vel flere studenter som tidligere har gått på ELTE. Hva må dere gjøre for dem nå?

– Vi hjelper de til å navigere i det nye landskapet som har oppstått. Det er synd de ble forledet til å tro at de kan bli psykologer. Å hjelpe de med å finne ut hva de nå kan gjør, det er det eneste vi kan tilby.

– Ikke proteksjonisme
– Dere tar en klar stilling i saken – er dette proteksjonisme av psykologi-profesjonen?

– Nei det er det ikke, det er et forsvar av pasientenes sikkerhet – slik at vi sikrer at de får likeverdig hjelp. Når de går til en psykolog må de vite at de kan det de skal kunne. Det er det autorisasjon er.

– Vi har ingenting mot at folk studerer i utlandet, men utdanningen må matche en norsk utdanning for at de skal kunne bli psykologer.


Uenig med Psykologiforbundet
Psykologforeningen er altså uenig med Psykologiforbundet. Til NRK uttalte visepresidenten i forbundet, Arne Holte, at de synes det er «sløsing med ressurser» å ikke gi Ungarn-studentene lisens.

Norsk psykologforening er fagorganisasjonen som organiserer autoriserte psykologer, under Akademikerne.

Psykologiforbundet er en faglig forening som organiserer dem med utdanning innen faget psykologi. Et av mantraene til forbundet er at alle de som har en psykologifaglig bakgrunn skal få likeverdig behandling.


– Spesialisten avgjør
– Det er ingen av Ungarn-studentene på ELTE som ønsker en direkte autorisasjon. Når du er i lisensperiode så jobber du under veiledning fra en spesialist. Som en slags etterlikning av turnusordningen. Du må gjennomføre ett års praksis innenfor en toårs-periode. Når du har gjennomført praksisen vil spesialisten vurdere om du innfrir kravene til å få autorisasjon, forklarer Vibeke Jensen Sending, daglig leder i Psykologiforbundet.

– Vi har altså et system på plass for å sikre pasientsikkerheten i denne perioden. Dette er altså snakk om å sikre tilgang på psykologer, sier Sending, som selv har master i pedagogisk / kognitiv psykologi fra Universitetet i Tromsø.


Psykologiforbundet: Ingen norsk modell
– Det er stor variasjon i fag mellom de ulike norske lærestedene. Det er altså ikke en norsk fastsatt modell. Det ville vært vesentlig om vi hadde en norsk modell, men det har vi altså ikke. Etter gjennomført lisens vil studentene stå med like lang utdannelse som de norske studentene, sier Sending.

– ELTE-universitetet er et av Ungarns flotteste universiteter. Det er hit ambisiøse studenter søker, sier Arne Holte, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Han sitter som visepresident i psykologiforbundet og har jobbet med den europeiske standarden for psykologutdanning i Europa, siden år 2000.


– Ungarn har høyere krav
Helsedirektoratet skriver på sine nettsider, at den ungarske utdanningen ikke gir rett til autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn og at utdanningen har «større mangler i klinisk teori og praksis», sammenlignet med norsk utdanning.   

Holte mener den Ungarske utdanningen følger kravene til en psykologutdanning, såfremt den inneholder ett års veiledet praksis i rollen som psykolog.

– Den femårige teoretiske utdanningen, fører ikke frem til akkreditering i Ungarn. Det henger sammen med at en ikke har akkreditering av psykologer i Ungarn. En har bare spesialist i klinisk psykologi. Som er fire år på toppen av masterutdanningen, presiserer han.

– Godkjenning av psykologer i Ungarn har altså langt høyere krav enn i Norge, sier han.

Powered by Labrador CMS