BER OM PAKKE: - Regjeringen bør signalisere at den vil stille opp med rause pakker til sykehusene som vil starte prosjekter for å kutte køene, mener Torgeir Micaelsen (Ap).  Foto:
BER OM PAKKE: - Regjeringen bør signalisere at den vil stille opp med rause pakker til sykehusene som vil starte prosjekter for å kutte køene, mener Torgeir Micaelsen (Ap). Foto:

– Parallelle virkeligheter i sykehusene

Partene har forskjellig faktaopplevelse og mistror hverandre, fastslår Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Når det oppstår «parallelle virkeligheter» i sykehusene, har vi et problem,  skriver Torgeir Micaelsen i sin blogg.

– Partene har forskjellig faktaopplevelse og mistror hverandre. På politisk side er regjeringen opptatt av å legge frem tall og statistikk som viser at tilstanden ved norske sykehus er utmerket. Fra andre aktører – inkludert deler av Legeforeningen – er bildet det motsatte: Sykehusene styres med «New Public Management» og «Hard HR», og det er pasientene som er taperne når «pengene rår», sies det.
Micaelsen mener det samme gjelder diskusjonen om selve streikegrunnlaget:
– Akademikerne viser til erfaringene ved enkeltsykehus og fremholder dette som et skrekkeksempel. Arbeidsgiversiden melder tilbake at påstandene er grunnløse.

 – Første bud når tillit skal bygges, er å bli enige om hva man er uenige om. Og virkelighetsbeskrivelsen må i størst mulig grad bli omforent. Slikt arbeid tar ofte tid. Og man må ha dialog. Det er godt sagt at vi skriver oss fra hverandre og snakker oss sammen, skriver Micaelsen, som mener Regjeringen må utvise større åpenhet om forholdene helsepersonell jobber under, framholder Micaelsen.

 – Dette gjelder kvalitetstall og reelle ventetidstall. Vi trenger også mer edruelighet med presentasjon av egne budsjett-tall. I de siste årenes statsbudsjett har regjeringen brukt uttrykket «største budsjetterte aktivitetsvekst i sykehusene» i alle sine pressemeldinger. Stikkordet er «budsjetterte». De har jo ikke vært villig til å betale for økt aktivitet. Mye av dette har måtte skje gjennom økt effektivisering og innsatsstyrt finansiering.

– Jeg er selvsagt ikke mot økt produktivitet, men jeg er mot at en regjering påstår det er egen fortreffelighet, ikke omstilling gjennomført av sykehusene selv, som er årsaken til at resultatene oppstår, skriver han,

Powered by Labrador CMS