Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Torgeir Micaelsens blogg Publisert 2016-10-24

Tillitsbristen i sykehusene krever lederskap

Streiken i sykehusene er over. Partene venter på Rikslønnsnemndas kjennelse. Men ved for mange sykehus, fortsetter en situasjon med dårlig stemning og lav tillit mellom ansatte og ledelse.

Dårlig stemning under intense faser av et lønnsoppgjør kan forventes, men dårlig stemning og lav tillit i de lange periodene mellom lønnsoppgjør, betyr dårlig arbeidsmiljø, lavere motivasjon, og til syvende og sist rammer klimaet pasientene.

At partene selv ikke har kraft til å løse dette, viser at sykehus-Norge har et problem.

Da må øverste leder ta ansvar for å se problemet, analysere det og ta grep. Og hvis noen var i tvil, er det helseminister Bent Høie (H) som er sykehusenes øverste sjef. Så langt har Høie nøyet seg med å skrive et svakt debattinnlegg om saken. Men sakens alvor krever nå lederskap langt utover bloggskriving.

Under streiken var det mange som ville ha Arbeiderpartiet og meg til å ta stilling til selve streikegrunnlaget. Det forstår jeg godt, og vi har fulgt streiken og argumenter fra begge sider nøye. Likevel har vi holdt fast ved det som er en klok norsk tradisjon: Det er partene i arbeidslivet sin rett og plikt å forhandle om lønns- og tariffspørsmål, ikke Stortinget. Jeg har i løpet av årene mine på Stortinget fått mange «tilbud» om å fravike dette prinsippet, og jeg har sagt nei hver gang. Det var etter min mening også riktig denne gangen.

Konflikten løftes nå inn på den enkelte sykehusavdeling

Rikslønnsnemnda vil fatte en avgjørelse som partene må og skal forholde seg til. Men to alvorlige og vedvarende forhold i konflikten er gjentatte ganger meldt ut i det offentlige ordskiftet: lite tillit og forskjellige virkelighetsoppfatninger. Dette kan man ikke løse gjennom vedtak. Derfor er de ledelsesmessige utfordringene for sykehus-Norge nå betydelige. Sykehusene kan ikke ta time-out. Driften går døgnet rundt. Arbeidsplaner må settes opp. Slik løftes tillitsbrist og forskjellige virkelighetsoppfatninger ut på den enkelte sykehusavdeling.

Jeg har tillit til at både ledere og ansatte vil håndtere dette på en profesjonell måte. Men man skal ikke være rakettforsker for å forstå at etter ukene i høst, vil dette også by på mange utfordringer. Ventetider har økt under streiken og operasjoner er kansellert. For å ta igjen dette etterslepet, må ansatte og ledere samarbeide. For lite tillit og forskjellig virkelighetsforståelse er en dårlig start på denne jobben.

Helseministeren bør invitere til samtaler

Jeg mener helseministeren ikke kan sitte stille og se på dette. Bent Høie bør invitere partene til samtale om hva som nå skal til for å bygge opp ny tillit og en felles forståelse av de faktiske forholdene. Helseministeren er både eier og øverste leder av sykehusene. Ansvaret som følger av det, kan han ikke sende fra seg.

Felles virkelighetsforståelse

Når det oppstår «parallelle virkeligheter» i sykehusene, har vi et problem. Partene har forskjellig faktaopplevelse og mistror hverandre. På politisk side er regjeringen opptatt av å legge frem tall og statistikk som viser at tilstanden ved norske sykehus er utmerket. Fra andre aktører – inkludert deler av Legeforeningen – er bildet det motsatte: Sykehusene styres med «New Public Management» og «Hard HR», og det er pasientene som er taperne når «pengene rår», sies det. Det samme gjelder diskusjonen om selve streikegrunnlaget. Akademikerne viser til erfaringene ved enkeltsykehus og fremholder dette som et skrekkeksempel. Arbeidsgiversiden melder tilbake at påstandene er grunnløse.

Første bud når tillit skal bygges, er å bli enige om hva man er uenige om. Og virkelighetsbeskrivelsen må i størst mulig grad bli omforent. Slikt arbeid tar ofte tid. Og man må ha dialog. Det er godt sagt at vi skriver oss fra hverandre og snakker oss sammen.

Et viktig bidrag fra Regjeringen vil være langt større åpenhet om de faktiske forholdene helsepersonell arbeider under. Dette gjelder kvalitetstall og reelle ventetidstall. Vi trenger også mer edruelighet med presentasjon av egne budsjett-tall. I de siste årenes statsbudsjett har regjeringen brukt uttrykket «største budsjetterte aktivitetsvekst i sykehusene» i alle sine pressemeldinger. Stikkordet er «budsjetterte». De har jo ikke vært villig til å betale for økt aktivitet. Mye av dette har måtte skje gjennom økt effektivisering og innsatsstyrt finansiering.

Jeg er selvsagt ikke mot økt produktivitet, men jeg er mot at en regjering påstår det er egen fortreffelighet, ikke omstilling gjennomført av sykehusene selv, som er årsaken til at resultatene oppstår.

I Klassekampen forrige helg viste jeg til at vi i vårt partiprogram vil foreslå økt bruk av rammefinansiering av sykehus, forsøk med kun rammefinansiering ved ett eller flere sykehus og likestilling av kvalitet og økonomi i styringen av sykehusene. Sammen med en rekke andre forslag som trekker i denne retningen, vil kvalitet, fagene og pasienter få større plass enn i dag.

Friske penger til ventetidsprosjekter må på plass

Regjeringen bør også signalisere at den vil stille opp med rause pakker til sykehusene som vil starte prosjekter for å kutte køene. Prosjektene må avklares på det enkelte sykehus og må selvsagt være frivillige for helsepersonell å delta i. Men jeg vil sterkt oppfordre alle om ikke å la pasientene vente lenger enn høyst nødvendig. Da må alle parter nå bidra.

Helseministeren eier sykehusene og har det øverste lederansvaret. Måneder og år fremover med dårlig arbeidsmiljø og lav tillit er totalt uakseptabelt. Jeg setter pris på at helseministeren blogger om saken, men forventer mer lederskap enn det.

 

 

Kommentarer

 • Tove S J Magnussen 26.10.2016 21.01.32

  Vi må erkjenne at det finnes narsissister og dysfunksjonelle ledere (les psykopater) i helsevesenet også. Ingen klarer å samarbeide med dem. De er bare ute etter å ødelegge rutine, sabotere og gjøre ubotelige skader. Empati, sa du. Nei, men penger vet de mye om. Skje min vilje ! Det er en grunn til at 70 og 62 % av leger og spl. sier at man rapporterer avvik/skader. Hva skjer med rapportene ? Blir de usynliggjort når så mange ikke tør å varsle.

 • sykehuslege 25.10.2016 21.43.36

  Ung lege er helt på kornet ! Å hevde at individuelle vaktplaner egentlig er kollektive er som å si at potet egentlig er agurk. Alle som har innsikt i saken vet at Spekter lyger bevisst og kalkulert. Arbeidsgiver spekulerte i tvungen lønnsnemd, det er ingen tvil om det. Likevel kaller Bratten dette for uhyrlige påstander. Og hun sjenerer seg heller ikke for å pirke i mørke understrømmer i samfunnet ved å nære opp om grådighetsfordommer. Det er kaldt, kynisk, spekulativt, rått og helt utilgivelig! Det er umulig å bygge tillit med en så aparte gjeng som Spekter og helseforetaksdirektørene utgjør

 • KH 25.10.2016 19.51.20

  Meehhh... Disse problemene, med ulik virkelighetsforståelse, hersketeknikker og økonomi/ISF/RHF-modellen ble da vitterlig tatt opp under forrige regjering også. Falt for et like dødt øre da som det gjør nå. Streiken er over Micaelsen, du kan uttale deg nå. Men AP har lite troverdighet når det kommer til lovnader om grønnere skoger. Høie kom med samme greiene da han var i opposisjon, vi vet jo bedre nå.

 • Feil 25.10.2016 17.29.37

  Ikke rart jeg trives så godt i disse spaltene, siden jeg ikke tar journal hatten min ut døra og nå, går.... https://psykologisk.no/2015/02/hva-slags-ledere-trenger-vi-i-helse-norge/ Ut, sammen med alle de andre grådige og umodne kommentatorer her, da de nok også som meg ikke tar seg en trøstende pille depressiv, tår.... For vi vil jo kun ha alt på vår egen psyko måte, ved å høste stort av det vi autorisert, får.... For uansett hvordan man enn snur og vender pasienten, selv de med vakkert, hår.... Så må alle innrømme at det kun er pengene der, rår.... Enten man mener det går utover pasientene, fra en frodig ISF, vår... Eller om det motsatt er de på ventelistene man ikke helt der ute med rammefinansiering, når... Med nok smøremidler til å pleie alle sine grå, hår... Fra de med åpne og prosaiske journal, sår….. http://www.aftenposten.no/kultur/Forfatterne-far-i-pose-og-sekk-nar-ingen-vet-hva-som-er-fiksjon-eller-virkelighet-605322b.html .....

 • Kjell O.Skavdal 25.10.2016 17.05.43

  Ja, jeg er så enig Torgeir Micaelsen. Helseminister Bent Høie har vært underlig fraværende i denne streiken! Han hadde vel håpet partene skulle funnet frem til løsning selv. Men når hans ministerkollega slo til med lønnsnemd kom det rimelig raskt og problemet ble ikke løst, men flyttet inn i sykehusene som du sier. Der skal det putre, ulme og lage misstemning i lange tider! Mer initiativ Høie! Det ville ikke skade om du var litt mer aktiv mht. Ungarnspsykologene heller. Det er også en skam!

 • Ung lege 25.10.2016 15.21.59

  Sitatet mitt er ment å tydeliggjøre hvor virkelighetsfjern Bratten er. Når Bratten nekter for at det er ett tilittsproblem i helsevesenet, burde det regnes som en avskjedssøknad. Når Spekter hevder at individuelle vaktplaner, egentlig er kollektiver, så er det Orwelsk nytale. Når de hevder at Legeforeningen kun vil åpne opp for en måte å organisere arbeidstiden på, så er det løgn. Når de hevde at ” langtidsplanlegging vil vanskelig la seg gjøre dersom Legeforeningens nye krav kommer inn i tarfiffavtalen”, så er det uforståelig. Rullerende planer har hittil vært enerådende og er også et implisitt premiss for hele avtalen. Når de hevdes at Spekter ikke har Spekulert i tvungen lønnsnemd er det rett å slett ikke troverdig, da arbeidgiver beviselig har unnlatt å søke dispensasjoner. Vi fremstilles også som grådige, og Legeforeningne har ifølge Bratten en umoden fagforeningskultur. Et helt grunnleggende premiss for tillit er ærlighet. Det tror jeg aldri vi får fra Bratten.

 • Lege 25.10.2016 15.07.11

  Høie og regjeringen har ikke klart å kvitte seg med NPM og hard HR som Jens Stoltenberg og Ap innførte med Helseforetaksmodellen. Høie og regjeringen har dermed fortsatt med en forfeilet styring av helsevesenet som er bygget på mistillit. Vi har derfor et dårligere helsevesen enn vi kunne hatt om Høie og regjeringen hadde vært modige.

 • Noe eldre lege 25.10.2016 13.44.52

  @ ung lege: problemet er ikke at Spekter sier nei. Problemet er at de lyver og nekter å ta stilling til forhold som er viktige for oss. Det hjelper heller ikke at de hevder at deres nye praksis ikke er en nytolkning av tariffavtalen som krever enighet. Man kan ikke ha tillit til en part som opptrer uredelig.

 • Ung Lege 25.10.2016 12.46.56

  – Tillitsvalgte mener tillitskrisen i norske sykehus bare vil fortsette. Hvordan ser du på det? – Jeg forstår ikke spørsmålet, dette har ikke noe med tillit å gjøre. Denne gangen sa arbeidsgiver nei til et krav fra Legeforeningen, mener Legeforeningen at de ikke har tillit til en arbeidsgiver som sier nei? Streik er tungt og vanskelig, men når streiken er ferdig går man videre og ser fremover, sier Bratten.

 • Trude Basso 25.10.2016 12.24.49

  "Under streiken var det mange som ville ha Arbeiderpartiet og meg til å ta stilling til selve streikegrunnlaget (....) jeg har sagt nei hver gang. Det var etter min mening også riktig denne gangen." Mulig jeg ikke har fått det med meg, men streiken er over for lengst, og jeg har enda ikke hørt Ap uttale seg om hvordan de stiller seg til arbeidstakerrettigheter som reell forhandlingsrett over arbeidstid for leger (og andre ansatte på sykehus for andre yrkesgrupper står vel også for tur?). Per idag har min arbeidsgiver lov til å gjøre hva de vil med min arbeidsplan så lenge jeg ikke jobber 60 t uker mer enn 38 timer på rad og at hver vakt er begrenset til 19 timer. De kan endre den ned fire ukers varsel og jeg kan bli pålagt å jobbe inn min egen ferie og obligatoriske kurs. Torgeir Michaelsen, synes du dette er riktig? Fint og relativt enkelt å kunne diskutere et abstrakt begrep som "tillitskrise", men vi vil ha rene ord og handling. #vigirossaldri og snart er det valg!

 • Feil 25.10.2016 12.21.28

  Ja, å gå tilbake til 80 tallets rammefinansiering er som å be om tilsvarende lavere aktivitet og ditto høyere ventelister, i de samme 2016, pengene... Men legeforeningen blir sikkert "spektrende" fornøyd, for da kan de ta tilbake all overtids styringen selv og dermed la de heldige utvalgte få ligge mye lenger for turnus pengene, i de samme 80 talls, sengene.... Nei, man må heller ta tak i alle de grunnleggende problemene i forhold til midlertidige ansettelser og den ekstremt lave utdanningskapasiteten som er bevisst styrt og alle tids- unntakene som det igjen bevisst skaper fra AML, slik at overtiden på sikt sentralt kan skrus stramt tilbake, i alt annet enn de samme operative, tengene.... For hva er tillit når de som må ha minst 10 års ekstra hel skrudd LIS opplæring, for å kunne fungere, kun skal tillitsfullt få lov til å operere alt selv, i sammen med alle de andre hvite underbetalte, overtids turnus 80 talls gale, "gjengene"?... http://tidsskriftet.no/2001/12/kronikk/tillit ....

 • Håvard Ravnestad 25.10.2016 10.51.37

  Hei, Torgeir Michaelsen! Eg har tillit til min avdelingssjef. Eg har tillit til min divisjonsdirektør, og til administrerande direktør. Den lokale tilliten er altså ikkje hovudproblemet slik eg ser det. Tilliten til måten RHF og Spekter driv arbeidsgjevarpolitikk for helseforetaka er imidlertid langt meir tynnslitt. Ein forventar å kunne styre arbeidstida langt utover det arbeidsmiljølova gjev rom for (dei vidgjetne unntaka frå AML, som fungerer når det er semje om praktiseringa). Dette forventar dei å kunne styre med dei aller friaste rammene AML (rammer AML opnar for når ein jobbar innanfor lova). Når me påpeikar kor ufatteleg urimeleg dette er skuldar dei oss for skremselspropaganda, for å villede og for å lyge! Deretter skuldar dei oss for å berre vera ute etter pengar. Er det rart tilliten er tynnslitt?! Det er fint at du ønsker å forbetre sjukehusdrifta. All honnør for det! Men Torgeir, då må du byrje på toppen. Heilt på toppen. Mvh Håvard Ravnestad Tillitsvalgt, YLF

Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget. Micaelsen er utdannet fra Universitetet i Oslo, bachelor i samfunnsvitenskapelige fag,  og Handelshøyskolen BI, Executive Master of Managament.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!