GRUPPER: Gjennom gruppene opplever mange at de får økt kunnskap om egen helse og mestring. Illustrasjonsbilde. Foto: Gettyimages

Mestring hos pasienter er lønnsomt

Det er helseøkonomisk lønnsomt å prioritere læring og mestring hos pasienter og pårørende, viser ny kunnskapsoppsummering

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

VIKTIG: Forsker Una Stenberg mener det er svært viktig at informasjonen om at pasientopplæring lønner seg, blir brukt.

Forskerne ønsket å undersøke om lærings- og mestringstilbud til pasienter med kroniske sykdommer lønner seg økonomisk.

– Til tross for at opplæring er én av fire oppgaver i sykehusene våre, er det gjort svært lite forskning på effekten av dette i Norge, sier førsteforfatter Una Stenberg, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, OUS.

Studien er publisert i Patient Education and Counseling.

Tilbud
Mange sykehus tilbyr kurs og opplæring til pasienter med kroniske sykdommer, og stadig flere kommuner har lærings- og mestringstilbud.

– Utbyttet for den enkelte pasienten har vært i fokus, mens det har vært lite oppmerksomhet rundt helseøkonomien, sier Stenberg.

Forskerne fant 56 studier som hadde sett nærmere på om slik opplæring faktisk lønner seg. 46 av dem fant at pasientopplæring er helseøkonomisk lønnsomt.

80% viste lønnsomhet
Typiske lidelser som mange studier hadde tatt for seg var kols, astma, kronisk smerte, hjertesykdom og diabetes.

– Vi ble overrasket over at mer enn 80 prosent av studiene faktisk kunne vise til lønnsomhet. Man så for eksempel at pasienter med diabetes eller kols som fikk opplæring og kurs hadde færre sykehusinnleggelser, og gikk sjeldnere til fastlegen enn de som ikke fikk slike tilbud.

Økt kunnskap
Læring og mestring omfatter alt fra individuell opplæring til gruppetilbud og likepersonsarbeid.

– Gjennom gruppene opplever mange at de får økt kunnskap om egen helse og mestring. For noen kan det innebære å innta en mer aktiv rolle i eget liv og kjenne mer kontroll i hverdagen, sier hun.

Erfaringsutveksling
Hun tror en av årsakene til at disse pasientene sjeldnere blir innlagt og sjeldnere oppsøker lege, er at de utveksler erfaringer i gruppene.

– For eksempel kan kols-pasienter lære av hverandres erfaringer og diskutere hva som er normalt og ikke. De kan diskutere utfordringer i hverdagen, knyttet til blant annet selvmedisinering, når er det trygt å bli hjemme og når må man på sykehus. I tillegg har de selvsagt fagkompetanse i gruppene, sier Stenberg.

Tverrfaglig
Lærings- og mestringstilbud drives gjerne av tverrfaglige grupper med bidrag fra både sykepleiere, leger og andre yrkesgrupper i samarbeid med brukerne.

– Denne typen tilbud er ikke kostbare, og det er også en av årsakene til at dette lønner seg, sier Stenberg.

Hun påpeker at mange dessuten får utvidet sitt sosiale nettverk gjennom gruppene.

– Dette kan nok også bidra til bedre helse og livskvalitet for disse pasientene, sier hun.

– Tilfeldig hvem som får det
Hun mener det er svært viktig at informasjonen om at pasientopplæring lønner seg, blir brukt.

– Selv om stadig flere kommuner og sykehus tilbyr dette, er det fortsatt tilfeldig hvem som får tilbudene rundt omkring i landet. Noen kommuner mener også at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å drive et slikt tilbud. Men det er ikke veldig ressurskrevende å drive et slikt tilbud, og denne studien viser tydelig at det faktisk lønner seg, både for pasientene og for helsetjenesten, sier Stenberg.

Powered by Labrador CMS