Kvinnsland-utvalget: Flertall vil beholde RHF-ene

Et flertall i Kvinnsland-utvalget gir helseminister Bent Høie (H) råd om å beholde de regionale helseforetakene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag morgen legger utvalget, ledet av Stener Kvinnsland, frem sin innstilling. Utvalget hadde blant annet som oppgave å vurdere hvordan man kunne fjerne de regionale helseforetakene.
Vil beholde RHF-ene
Etter det Dagens Medisin erfarer - og motsatt av det regjeringen skriver i sin politiske plattform - så er det en klar overvekt av medlemmer i utvalget som ønsker å beholde de regionale helseforetakene.

Det er frykten for at makten sentraliseres til en nasjonal leder og ett styre, som skal være en viktig årsak til at flertallet går inn for dette.

Den beste forutsetningen for å planlegge spesialisthelsetjenesten i regionene, får man ved å beholde beslutningsmyndigheten på regionnivå, mener flertallet, etter det Dagens Medisin kjenner til.

– Ikke radikalt

Dagens Medisin har snakket med sentrale helsepolitikere fra alle partier. En samlet vurdering fra dem er at Kvinnsland-utvalget neppe vil foreslå radikale endringer.

Mye tyder nå på at helsepolitikerne får rett i at utvalget ikke kommer med noen tydelige anbefalinger om hvordan sykehus-Norge skal organiseres.

Powered by Labrador CMS