HESTEHANDEL: – Når det forhandles frem på denne måten, blir det uten en avstemning som er basert på samvittigheten til den enkelte stortingsrepresentant, sier leder i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth. Foto:

Kritisk til hestehandel om etiske spørsmål

Leder i Rådet for legeetikk er ikke imponert over at spørsmålet om fosterreduksjon brukes som forhandlingskort. – Etisk sett er dette på linje med abort generelt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Regjeringsplattformen til Høyre, Frp, Venstre og KrF ble publisert i går og du leser den her.
Det heter i den nye plattformen til de borgerlige partiene at regjeringen vil «Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»

Forslaget er altså at kvinner med tvillinger som før kunne velge å gjøre fosterreduksjon av et friskt foster frem til tolvte uke i svangerskapet, nå må forklare seg for en abortnemnd.

Kritisk til etikk-kort
Fastlege Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk, er kritisk til å bruke etiske spørsmål i regjeringsforhandlinger.

– Vi mente at etisk sett, så er fosterreduksjon på linje med selvbestemt abort når det er snakk om tvillinger. De etiske avveiningene blir de samme. Vi kan ikke si medisinsk-etisk at det er mer eller mindre galt å ta vekk en av to, sett i forhold til en abort, eller abort av to. Dette er et allmennetisk spørsmål.

Aarseth viser til at  abortloven primært ikke var ment å regulere fosterreduksjon

Når det kommer til flerlinger, som også det nye forslaget omfatter, mener han det er en klar medisinsk grunn til å ha selvbestemmelse.

– Ved flerlinger – altså når det er flere enn to – er det uansett en økt risiko for mor å bære frem barnet. Det er større risiko for tidlig fødsel når det er tre eller flere. Selv om de er friske er det altså større risiko både for mor og dem, sier han.

Flere aborter?
Klinikkelder Kjell Å. Salvesen ved Kvinneklinikken i Trondheim som utfører alle inngrep med fosterreduksjon i Norge, forteller til Dagens Medisin at han ikke tror nemnd-behandling av inngrepene vil føre til at det blir flere aborter av begge fostere.

Aarseth er ikke like sikker på dette og tenker at dette kan bli valget for kvinner som ikke ønsker å behandles av en nemnd for fosterreduksjon.

– Jeg tenker at for enkelte, som ikke orker dette, kan velge abort av begge fostrene. Men dette har jeg ikke forskningsbelegg for. Det kan tenkes at dette er et reelt scenario. Dersom man bærer på to foster før tolvte uke, er dette et handlingsalternativ.

Usikker på effekt
Aarseth er usikker på om det nye forslaget til regjeringsplattform vil redusere antall fosterreduksjoner.

– Dette har jeg ingen formening om. Men skal man få ned aborttallene så skjer det på helt andre arenaer enn gjennom paragraf 2C og ved å innskrenke muligheten for å fritt velge fosterreduksjon.

Skal man få ned aborttallet så må man motvirke uønsket graviditet.

Aarseth viser til at spørsmål om senaborter og nemndbehandling ved 2c somregel innvilges, og sier at de står for et lite antall av totale aborter som utføres. 

Provosert
Personlig blir han provosert over at spørsmålet om fosterreduksjon har havnet inn i regjeringsforhandlingene – fordi han mener enhver politiker bør tenke etisk når de vedtar slike forslag i Stortinget.

– Generelt så synes jeg denne typen spørsmål egner seg lite for regjeringsforhandlinger til en regjeringsplattform, ettersom politikerne forplikter seg til å stemme med partiet sitt. Når det forhandles frem på denne måten, blir det uten en avstemning som er basert på samvittigheten til den enkelte stortingsrepresentant.

Powered by Labrador CMS