STUDIETUR: Denne uken er en rekke helseaktører i Toronto for å lære om helseinnovasjon. På bildet er visepresident i SINTEF, Randi E. Reinertsen, kommunikasjonsdirektør i HOD Arve Paulsen, helseminister Bent Høie og ambassadør Anne Kari Hansen Ovind. Foto: Lasse Moe

Helseministeren i Canada for å lære om helsenæring

Bent Høie mener helseindustri kan bli en av Norges største næringer i fremtiden. Nå er han i Toronto for å lære av deres satsing på helseteknologi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

TORONTO (Dagens Medisin): Denne uken er helseminister Bent Høie på studietur til Toronto for å se hva kanadiske myndigheter har gjort for å fremme ny teknologi innen helsetjenester. Bakgrunnen er at Helsedepartementet og Næringsdepartementet jobber med en stortingsmelding om helsenæringen, som skal legges frem neste år.

– Det viktigste formålet med turen er å få forslag og ideer til stortingsmeldingen, sier helseminister Bent Høie, som har tatt med seg en stor delegasjon over Atlanterhavet.

Gründere er med
I tillegg til Helsedepartementet og Næringsdepartementet er blant annet interesseorganisasjonene NHO, Abelia og Norway Health Tech med. Innkjøperne er representert ved direktører fra de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp.

I reisefølget er også fem norske selskaper som har utviklet ny helseteknologi, og flere av dem kikker nå på utenlandske markeder. Slik er det tilrettelagt for at aktørene kan utveksle og dele erfaringer.

Fakta om norsk helsenæring

* Helsenæringen er i vekst med en 10 prosent omsetningsvekst i 2015. Det er ventet at veksten fortsetter.* Helsenæringens FoU-innsats økte med 25 % til over 2,25 milliarder kroner i 2016.* Helsenæringens samlede utenlandsomsetning var 21,5 milliarder kroner i 2016.Kilde: «Helsenæringens verdi», Menon 2017

– Alle som er med har stort eierskap til stortingsmeldingen, og slik bidrar vi også til å skape nettverk. Når vi kommer i en stor delegasjon kan det også åpne dører for bilaterale avtaler og gjøre det mulig for selskapene og offentlige etater å finne partnere, sier Høie.

I løpet av oppholdet skal de besøke en rekke innovasjonsklynger, testsentre og forskningssentre. Dagens Medisin er også til stede.

Vil løse to problem
Studieturen ble lagt til Canada etter at Høie fikk innspill fra bedriftene om at «her er det mye å lære». Canada er inndelt i 13 regioner, og særlig Ontario, hvor Toronto ligger, er kjent for sin satsing på helseinnovasjon.  

– Ontario har en uttalt strategi om å jobbe med innovasjon i helse, både for å skape arbeidsplasser og for å sikre en bærekraftig helsetjeneste. Det er også våre motiv. Da kan vi løse to viktige problem samtidig, sier Høie.   

Helsenæringen er blant Norges fremst vekstnæringer, og norsk helseindustri eksporterte for over 20 milliarder kroner i fjor.

Dårlig hjemmemarked
– Helsenæringen er sterkt voksende, og gir allerede store eksportverdier inn. Norge trenger flere ben å stå på og vi er nødt til å skape nye næringer fremover. Helsenæringen kan bli én av de store, sier Høie, som peker på at denne internasjonale kunnskapsindustrien passer landet godt.

Likevel har mange påpekt at Norge ikke har klarte å realisere potensialet som ligger i helsedataene og biobankene våre. Til tross for stor nyskapningsaktivitet, er det mange oppstartsselskaper som sliter med å komme gjennom på det norske markedet. De er avhengig av at kommuner og sykehus er villige til å ta i bruk de nye løsningene. Uten et godt hjemmemarked er det også vanskeligere å slå gjennom internasjonalt.

– Å gjøre det enklere for de nye bedriftene å få et godt hjemmemarked er noe av det vi ønsker å finne løsninger på, og her kan vi lære av Toronto, sier Høie.

Mer innovative offentlige anskaffelser og bedre samarbeid mellom private og det offentlige er derfor noe av det Stortingsmeldingen skal ta opp.

Powered by Labrador CMS