Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund.

Foto: Sunniva T Gaski

Sykepleierstreik i kommunene avverget

Norsk sykepleierforbund (NSF) og KS er blitt enige.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dermed ble en sykepleierstreik i kommunene avverget. Ifølge NSF var meklingen fem timer på overtid før partene ble enige om oppgjøret for sykepleierne i kommunen.

Drøyt hundre kommunesykepleiere i fem kommuner var pekt ut i streikeuttaket.

- Vi er glade og utrolig lettet over at vi unngår en sykepleierstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Norge og norske kommuner står i og skal igjennom denne våren, trenger vi alle goode krefter, og ikke minst dyktige sykepleiere, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemelding.

Meklingsløsningen innebærer at NSF omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere, ifølge KS.

Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen uttaler følgende til NSFs nettsider:

– Dette tariffoppgjøret løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene.

Disse hovedelementene ble NSF og KS enige om, viser Sykepleierforbundet til:

  • Mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. Sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere. Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.
  • Godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere.
  • Flere kan ta videreutdanning med full lønn.
  • Et partssammensatt utvalg skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse. Arbeidet med dette skal starte før 2021-oppgjøret og være ferdig i god tid før neste hovedoppgjør.
Powered by Labrador CMS