Statsbudsjettet for 2023 legges frem torsdag klokken 10.  Foto:

Statsbudsjettet for 2023 legges frem torsdag klokken 10. 

Foto:

Dette er helsebudsjettlekkasjene

Lekkasjene fra statsbudsjettet har begynt å komme. Her er helse-lekkasjene. 

Publisert

Oppdateres fortløpende

Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner ekstra på tiltak innenfor rus og psykiatri.150 millioner går til store og små tiltak som styrker lavterskeltilbudet på rus og psykisk helse i kommunene, ifølge NRK. 

  1. Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

  2. Oppsøkende psykisk helse- og rusarbeid rettet mot barn og unge i kommunene.

  3. Styrke arbeid med tidlig oppdagelse og forebygging av spiseforstyrrelse.

  4. Rustiltak og forebyggingsarbeid på rusfeltet (oppsamling).

  5. Styrke pårørende arbeid for dem som sliter med psykisk helse og rus.

  6. Styrke og utvikle modeller for samhandling om pasienter med særlig krevende og samtidig tjenestebehov.

  7. Digital satsing for selvhjelpsverktøy og helsedata.

  8. Psykisk folkehelsekampanje – ABC

  9. Psykososial beredskap og utprøving/forskning på traumebehandling for barn og unge i kommunen.

I tillegg er det prioritert 150 millioner ekstra på sykehusbudsjettene til blant annet døgnplasser psykisk helse.

Folkehelseinstituttet (FHI) kan vente seg et kraftig kutt, ifølge Aftenposten. Det kommer på toppen av et solid kutt tidligere i år. Det er anslått at nærmere 250 stillinger kan forsvinne.

NRK melder at regjeringen vil gi fastleger ekstra tilskudd for eldre og syke pasienter som et ledd i å løse fastlegekrisen.

690 millioner kroner skal brukes til å styrke fastlegeordningen. 480 millioner skal styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai neste år, 200 millioner kroner skal sikre den såkalte alis-ordningen, og 10 millioner kroner går til infrastruktur for forskning på allmennmedisin, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Powered by Labrador CMS