KAN SKAPE FORVIRRING: – Det er litt uoversiktlig at det kommer i siste liten. Det er greit hvis det er snakk om en kobling, men det er problematisk å omtale dette som bindinger. Medisinstudenter kan bli forvirret og ikke søke en stilling de ellers hadde hatt veldig lyst på, sier leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening.  Foto:

KAN SKAPE FORVIRRING: – Det er litt uoversiktlig at det kommer i siste liten. Det er greit hvis det er snakk om en kobling, men det er problematisk å omtale dette som bindinger. Medisinstudenter kan bli forvirret og ikke søke en stilling de ellers hadde hatt veldig lyst på, sier leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening. 

Foto:

Lyser ut «bundne» LIS1-stillinger – studentleder frykter leger vil kvie seg for å søke

«Koblet» eller «bundet»? Endring i LIS1-stillinger fremstilles misvisende, mener studentleder.

Publisert

Torsdag ble utlysningene til nye LIS1-stillinger med oppstart høsten 2023 publisert. LIS står for «lege i spesialisering» og LIS1 er den første generelle delen av spesialiseringen for leger, som siden bygges ut til fordypning innen en spesialitet (LIS2/LIS3).

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av midler til opprettelse av 31 nye LIS1-stillinger. Men disse stillingene er, ifølge Helsedirektoratets nettsider, «bundet».

Legene som får LIS1-stillingene, forventes å ta LIS3 i enten barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

– Jeg ble veldig forskrekket, sier leder Erlend Sæther i Norsk medisinstudentforening til Dagens Medisin.

Han oppdaget selv en jobbannonse fra Vestre Viken hvor det sto at stillingen var «bundet».

– Jeg mener det er veldig misvisende. Jeg tror mange da vil tro at man må bli barne- og ungdomspsykiater eller psykiater og vil kvie seg for å søke.

«Kobles» eller «bindes»?

Bakgrunnen for endringen er et brev sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet på mandag denne uken – bare dager før fristen for å legge ut utlysningene.

Dagens Medisin har fått tilgang til brevet hvor det står at LIS1-stillingene skal «kobles» til videre spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

Dagen etter sendte Helsedirektoratet ut e-post til rekrutteringsansvarlige i sykehusene med beskjed om fordelingen av det som her kalles for «bundne» stillinger.

I e-posten oppfordrer direktoratet helseforetakene til å benytte denne formuleringen i utlysningstekstene:

«(NN HF/sykehus) er tildelt (x antall) stillinger bundet til videre spesialiseringsløp i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri ved (NN HF/sykehus). Dette er en LIS1-stilling som er knyttet til et videre spesialiseringsløp som LIS3 i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri».

Kan ikke tvinge legene

Sæther sier til Dagens Medisin at han har lest brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet og at det i brevet fremgår at legene ikke blir «bundet».

– Jeg synes det er veldig rart at de ikke mener det er forskjell på «bundet» og «koblet til». Når du snakker om å være «bundet», tenker du for eksempel på treningsmedlemsskap og «ett års bindingstid». «Koblet til» er mye friere.

I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står det at departementet «har vurdert og kommet til at regelverk ikke er til hinder for at helseforetakene kan gjøre disse koblingene [i utdanningsløpet]».

Men det er heller ikke mulig å gi noen arbeidsrettslig «eller annen reaksjon» til leger som skulle velge å avslutte utdanningsløpet etter LIS1, ifølge departementet.

«Gode prosesser i forkant av ansettelsen (intervjuer el.) bør imidlertid kunne identifisere motiverte søkere, og forebygge ansettelser i disse LIS1-stillingene basert på andre grunner enn videre spesialisering innen fagområdet», heter det i brevet.

– I brevet understrekes det at arbeidsgiverne ikke vil ha plikt til å tilby ansettelse i en annen spesialitet hvis legen slutter?

– Det ser jeg ikke store problemer med. Når man søker på LIS1 i dag, har man ikke rett til å få LIS2 og LIS3 på samme sykehus. Da må du søke på ny. Dette betyr bare at hvis du har lyst å bli psykiater, så ligger løpet klart for deg. Hvis ikke, så søker du på ny.

– Hva tenker du om at det er gjort en endring så nært opp mot utlysningspubliseringene?

 – Det er litt uoversiktlig at det kommer i siste liten. Det er greit hvis det er snakk om en kobling, men det er problematisk å omtale dette som bindinger. Medisinstudenter kan bli forvirret og ikke søke en stilling de ellers hadde hatt veldig lyst på.

Powered by Labrador CMS