Foto: Vidar Sandnes

– Ledere må få opplæring i prioritering

– Prioriterings-tenkingen har ikke slått rot der de aller fleste beslutningene tas, sier Ole Frithjof Norheim.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

RADIUMHOSPTALET (Dagens Medisin): Norheim er bekymret for at helsepersonell har liten kunnskap om prioritering. Han innledet på Dagens Medisins fagseminar om prioritering i helsetjenesten torsdag ettermiddag, og viste til Helsedirektoratets rapport om prioritering på klinisk nivå, som kom i fjor.

– Der var det hårreisende hovedfunnet at leger, sykepleiere og annet helsepersonell aldri har hørt om verken prioriteringsutvalg, kriterier eller rettighetslov. Det er i alle fall ikke noe de aktivt tenker på, sa Norheim, som er professor i medisinsk etikk og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Tenkingen har altså ikke slått rot der de aller fleste beslutningene tas, sa Norheim.

Lederne bør få opplæring, foreslår Norheim.

– Alle leger og andre helsearbeidere må kjenne og forstå reglene for prioritering. De er nedfelt i lov og forskrift. Opplæring i kunnskapsbasert praksis bør få høy prioritet, sier Norheim, som mener prioritering godt kan være et tema på morgenmøtene på sykehusavdelingene.

Videre oppfordrer han til det legges til rette for gjennomgang av kasuistikker, retningslinjer og behandlingsopplegg.

– Reflekter over avdelingens rutiner – hva er mest nyttig for pasientene og minst nyttig?, råder Norheim.

Han mener også medarbeiderne må involveres i tenkingen rundt budsjetter, oppgaver og mål.

Powered by Labrador CMS