KREVER HANDLING: – Vi er positive til at man er blitt enige om mange gode tiltak, men det er viktig at dette fører til konkret handling, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:
KREVER HANDLING: – Vi er positive til at man er blitt enige om mange gode tiltak, men det er viktig at dette fører til konkret handling, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

Her er tiltakene som skal styrke fastlegeordningen

Flere fastleger og redusert listelengde. Det er tiltak Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget er enige om at skal styrke fastlegeordningen. – Viktig at tiltakene fører til handling, sier leder av Allmennlegeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tirsdag ble Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget enige om flere tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Det var Senterpartiet (Sp) som i høst fremmet et representantforslag om å styrke fastlegeordningen, og som nå har fått et flertall med seg på flere av forslagene sine.

Alt tyder dermed på det blir flertall også i Stortinget når innstillingen fra komiteen skal endelig behandles 13. februar.

Oppfølging av samhandlingsreformen
Dette er tilrådingene fra helse- og omsorgskomiteen:

1. Stortinget ber regjeringen følge opp samhandlingsreformen, og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt og for fastlegeordningen spesielt.

2. Stortinget ber regjeringen evaluere finansieringsordningen og redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for en gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin, der en ser på ulike modeller der faglig støtte og sosiale rettigheter ivaretas, og informere Stortinget om dette i statsbudsjettet for 2019.

4. Stortinget ber regjeringen gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning, der allmennleger i spesialisering sikres tilbud om fastlønn.

5. Stortinget ber regjeringen fremme egen sak til Stortinget om forbedringer i legevaktordningen som også bidrar til rekruttering til fastlegeordningen.

6. Stortinget ber regjeringen, i lys av den varslede evalueringen av turnusordningen, fremme nødvendige forslag til endringer og økonomiske insentiver for å styrke rekruttering av medisinstudenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake områder i kommunehelsetjenesten.

Samtlige partier stilte seg bak det første tiltaket, mens de øvrige tiltakene fikk tilslutning fra fra Ap, Sp, SV og KrF.

Allmennlegene: – Vi er positive
Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, er også glad.

– Vi er positive til at man er blitt enige om mange gode tiltak, men det er viktig at dette fører til konkret handling. Dette må ikke ta for lang tid, og vi trenger strakstiltak spesielt innen rekruttering – for å nye leger og for å beholde de legene som er på vei ut, sier Øren til Dagens Medisin.

Toppe: – Mer enn forventet
Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe, er svært fornøyd med at Sp har fått gjennomslag for flere av sine helsesaker.

– Jeg er veldig glad for innstillingen og for at vi fikk flertall for så mange av forslagene våre – det var mer enn jeg hadde forventet, sier Toppe til Dagens Medisin.

– Hva betyr dette for fastlegeordningen?

– Det betyr at ting skjer raskere enn det ellers ville gjort, og at vi er tydelig på viktige forhold som må forbedres. Et særlig viktig forslag er at vi ber regjeringen følge opp samhandlingsreformen og trappe opp legedekningen i primærhelsetjensten og fastlegeordningen spesielt. Dette er jo et strakstiltak.

– Et annet viktig vedtak er at vi vil redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen og at finansieringsordningen skal evalueres, kommenterer Toppe og legger til:

– Det er også kjempeviktig å få trøkk fra Stortinget på at ALIS-prosjektet blir en nasjonal ordning. Og så er jeg veldig fornøyd med at forbedringer av legevaktordningen blir en egen sak. Dette henger jo også nøye sammen med rekrutteringen av fastleger.

Powered by Labrador CMS