Kols-prisen til allmennpraktiker

Allmennmedisiner og UiT-professor Hasse Melbye belønnes med LHLs kols-pris for mangeårig fremragende forskning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS/OSLO: En enstemmig fagkomité står bak anbefalingen om Hasse Melbye som vinner av LHL sin kols-pris 2016 for fremragende vitenskapelig arbeid.

Melbye (f. 1950) er allmennmedisiner og professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) og har siden høsten 2006 vært leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet ved UiT.

Han stod bak etableringen av Skansen legesenter i Tromsø og har tidligere hatt overlegestilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
I 2000 ble han tildelt Legeforeningens kvalitetspris.

- En verdig prisvinner. Melbye har skapt stor og verdifull oppmerksomhet om lungehelse, pneumoni, astma og kols i norsk helsevesen, sa leder av komiteen, Amund Gulsvik da han delte ut prisen på DM Arena kols fagseminar i regi av Dagens Medisin og LHL.

- Det er en stor ære og fint å bli anerkjent også utenfor det allmennmedisinske fagmiljøet, sier Melbye til Dagens Medisin.

Internasjonal foregangsperson
Melbye har utviklet et referansematerial for lungelyder og har vært helt sentral i å utvikle en felles nomenklatur for beskrivelse av lungelyder på 29 språk i 33 europeiske land.

Han er en internasjonal foregangsperson og ledende forsker innenfor dette forskningsfeltet, heter det i begrunnelsen for pristildelingen.

Årets prisvinner er forfatter eller medforfatter av over 100 vitenskapelige publikasjoner og er ledende nasjonalt og internasjonalt innen sitt forskningsfelt.

Som leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet har Melbye ledet et nasjonalt og internasjonalt prosjekt om kols-forverringer.

Melbyes forskning de siste 10 årene hatt fokus på nedre luftveisinfeksjoner, kols-forverringer, diagnostisk nytte av pulsoksymetri og diagnostisk nytte av lungeauskultasjon.

EU-nettverk
Prisvinneren har vært med i det EU-finansierte nettverket GRACE med studier av nedre luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Forskerne har spesielt evaluert nytten av å bruke CRP-test for å redusere unødvendig antibiotikabruk.

Melbye er også leder av Norges forskningsråd sitt prosjekt om astma- og kols-forverringer, et samarbeid med allmennmedisinere i andre europeiske land.

Sjette prisvinner i rekken
Målsetningen for LHLs kols-pris for fremragende vitenskapelig arbeid er at den skal initiere større forståelse og mer kunnskap om kols.

Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols.

Prisvinneren skal ha helsefaglig utdanning og skal ha utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent.

LHLs fagkomité er ledet av Amund Gulsvik. Han har hatt med seg Johny Kongerud, Per Sigvald Bakke og Olav Kåre Refvem.

Både Kongerud og Bakke er tidligere prisvinnere. De andre prisvinnerne av kols-prisen har vært Arnulf Langhammer, Vidar Søyseth og Cecilie Svanes.

Prisen er på 50.000 kroner.

Powered by Labrador CMS