KLAR FOR NOE NYTT: – Vi trenger nye bygg for å ta i bruk nye løsninger for å sikre optimal pasientbehandling, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus. Foto: Vidar Sandnes

KLAR FOR NOE NYTT: – Vi trenger nye bygg for å ta i bruk nye løsninger for å sikre optimal pasientbehandling, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Vidar Sandnes

OUS-direktøren: – Større risiko ved ikke å bygge

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth mener tiden er inne for å gå videre med byggeplanene ved OUS.

Publisert

Fredag vedtok styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) å gå videre med planene om nye sykehusbygg i hovedstaden, basert på forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det skjedde til tross for at det har kommet sterk kritikk mot planene fra tillitsvalgte, og at ansatterepresentantene i styret stemte imot.

Vedtaket gjør at saken nå går videre til behandling i Helse Sør-Øst. Der vil den tas opp til behandling 16. desember. Da er prosessen kommet til punkt «B4» i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter som normalt er siste mulige tidspunkt for å avlyse et prosjekt.

– Oslo universitetssykehus har landets eldste sykehusbygg, så jeg er veldig glad for at styret i dag har vedtatt å gå videre med forprosjektet til nytt lokalsykehus på Aker og regionsykehus på Rikshospitalet, sier administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth i en kommentar til Dagens Medisin.

– Vi trenger nye bygg for å ta i bruk nye løsninger for å sikre optimal pasientbehandling.

FORNØYD: – Nye OUS er et viktig prosjekt for hele Norge, sier OUS-styreleder Gunnar Bovim. Her avbildet da han deltok på Arendalsuka i august.

      
        Foto: Julie Kalveland
FORNØYD: – Nye OUS er et viktig prosjekt for hele Norge, sier OUS-styreleder Gunnar Bovim. Her avbildet da han deltok på Arendalsuka i august. Foto: Julie Kalveland

Torsdag var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk ved sykehuset for å høre om de nye planene. Ministeren sa til Dagens Medisin etter besøket at hun ble betrygget av det hun fikk høre. 

Les hele intervjuet med helseministeren her. 

 

– Tiden er inne

Planene som så langt er anslått å koste i overkant av 37 millarder kroner, innebærer nye sykehus på Gaustad og Aker, Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus, og at Ullevål sykehus legges ned.

Bekymringen fra de ansatte ved sykehuset har i stor grad vært knyttet til usikkerhet ved prosjektet, både knyttet til uavklarte forhold og manglende risiko- og konsekvensutredning. Dette ble også uttrykt av ansattrepresentantene i styret gjennom en såkalt protokolltilførsel. 

Sykehusdirektøren erkjenner at prosjektet er risikofylt.

– Det er en økonomisk risiko, en risiko ved gjennomføring og en risiko ved at ansatte har vært imot. Konklusjonen min, og til styret, er imidlertid at det er større risiko ved ikke å bygge. Det tar 25 år fra man kommer på ideen om å bygge nye sykehus til de står klare. Nå er tiden inne for å gå videre med de prosjektene som er vedtatt, sier Bjørnbeth.

– Vi er ydmyke for denne store oppgaven som ligger foran oss. Vi skal jobbe godt i tiden som kommer, sammen med fagpersoner og tillitsvalgte i sykehuset.

Utover å anbefale Helse Sør-Øst å gå videre med byggeprosjektet, vedtok OUS-styret også å be administrerende direktør, i samarbeid med Helse Sør-Øst, om kontinuerlig å gjennomføre riskoreduserende tiltak.

– Viktig for hele Norge

Styreleder Gunnar Bovim mener at prosjektet ikke bare har betydning for hovedstadens befolkning.

– Dagens vedtak er viktig for Oslo, men også for hele regionen og landet. Nye OUS er et viktig prosjekt for hele Norge, sier han til Dagens Medisin.

Bovim er også leder for det pågående arbeidet til Helsepersonellkommisjonen, en regjeringsoppnevnt kommisjon som utreder utfordringene knyttet til behovet for helsepersonell i fremtiden. 

– Vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient. Det er dét vi bør diskutere. 100 prosent av oss kan ikke jobbe i helse- og omsorgstjenesten, sa han da Dagens Medisin intervjuet ham om det pågående arbeidet under Arendalsuka i august.

Styrelederen påpeker overfor Dagens Medisin at antallet eldre er økende og at det ikke blir flere i yrkesfør alder.

– Dette er en ny situasjon. Dagens vedtak tar dette inn over seg, sier Bovim.

– Vi trenger nye bygg og å ta i bruk ny teknologi hvor hver ansatte må bidra til større helsehjelp for hver innbygger. Dette er en fenomenalt stor oppgave, men vi har ikke noe annet valg enn å gå løs på utfordringen.

Bovim legger til at det sammen med vedtaket også kom en bestilling til direktøren. 

– Jeg vil understreke at styret i dagens møte har gitt administrerende direktør oppdrag om at ledelse og ansatte må jobbe godt sammen om denne viktige oppgaven for Oslo, regionen og landet.

Powered by Labrador CMS