DONASJONER: Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det er færre nordmenn som har fått et eller flere organer fra avdød giver så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Færre får livreddende organer

Siden nyttår har 78 nordmenn fått ett eller flere livreddende organer fra 21 avdøde donorer. Det er imidlertid 20 færre enn i samme periode i fjor.

Publisert

Antall donasjoner med metoden cDCD, som gjør det mulig med donasjon etter hjertedød, er fremdeles ikke på høyde med de andre nordiske landene, advarer Stiftelsen Organdonasjon, som vil ha endring.

For mens åtte donorer har gitt organer med cDCD i Finland hittil i år, har det kun vært tre i Norge.

Bakgrunn: I 2021 åpnet Beslutningsforum for å ta i bruk cDCD

Både Sverige og Danmark har flere organdonorer justert for folketall. Og Finland har nesten dobbelt så mange som Norge så langt, med henholdsvis 6,43 donasjoner per million innbyggere, mot 3,8 i Norge.

Problemstillingen har blitt løftet av fagmiljøet det siste året, noe som førte til at helseministeren nylig ga de regionale helseforetakene i oppdrag å gå gjennom organiseringen av donasjonsvirksomheten på hvert enkelt donorsykehus. Det skal også jobbes for å minimere de til dels store variasjonene donorsykehusene imellom.

I dag finnes det ingen tall på hvor mange pasienter som dør på norske intensivavdelinger som kunne blitt donorer.

Avslagsprosenten for organdonasjon er også økende. I løpet av årets første kvartal ble det gitt nei til organdonasjon ved 30 prosent av forespørslene, et tall som normalt sett ligger på nærmere 20 prosent.

Ventelistene blir også lengre. Ved utgangen av mars ventet 594 pasienter på et nytt organ i Norge.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS