DONASJONER: Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det i fjor ble det gjennomført 95 organdonasjoner fra avdød giver ved norske sykehus. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Laveste antall organdonasjoner på ti år

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det i fjor ble det gjennomført 95 organdonasjoner fra avdød giver ved norske sykehus. Stiftelsen Organdonasjon skriver at det er det laveste antall organdonasjoner i Norge på ti år.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Trolig ser vi effekten av et helsevesen som har vært under press i snart to år med pandemi, uttaler Aleksander Sekowski, informasjonssjef ved Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Aktivitetstall for organdonasjon og transplantasjon i 2021 kan leses her.

De 95 donorene hjalp til sammen 374 pasienter med 404 livreddende organer.

Sekowski peker på at færre potensielle donorer har blitt detektert ved intensivandelingene, og at det kan tyde på at bevisstheten om organdonasjon har gått noe ned på donorsykehusene samtidig som behandling av covid-19-pasienter og beredskap har tatt opp mye kapasitet.

Stiftelsen skriver også at det var en relativ høy nei-andel i fjor. Det er tilfeller der den avdøde ikke var for organdonasjon og hvor nærmeste pårørende ikke ønsket donasjon.

Ved utgangen av 2021 stod 488 pasienter på venteliste for nytt organ, i 2020 var det 490.

Powered by Labrador CMS