ETTERLYSER PLAN: Vi trodde opptrappingsplanen for psykisk helse ville inneholde en plan for hvordan helse-og velferdstjenestene kan samarbeide med innbyggerne for å oppnå best mulig psykisk helse for alle. Vi ble skuffet. Foto: Tone Herregården
ETTERLYSER PLAN: Vi trodde opptrappingsplanen for psykisk helse ville inneholde en plan for hvordan helse-og velferdstjenestene kan samarbeide med innbyggerne for å oppnå best mulig psykisk helse for alle. Vi ble skuffet. Foto: Tone Herregården

Opptrappingsplan for psykisk helse er lansert. Hvor er planen?

Hvor er politikere og styresmakter som har sagt de stiller opp nettopp for oss, for nå var det vel vår tur?

Publisert
Linda Petersen Hetland
Linda Petersen Hetland

«HVOR ER DET BLITT AV psykisk helse-opprøret?» spurte professor Bengt Karlsson fra Universitetet i Sørøst-Norge i 2021. Vi undrer på hvor det blir av en tydelig retning og klare forpliktelser fra myndighetene. Da koronaen kom lot vi oss veilede av departementet. De var veldig tydelige i sine anbefalinger. Vi fikk tillit til det de sa. 

Nylig ble en ny «opptrappingsplan for psykisk helse» lansert. Vi forventet å finne tydelige retningslinjer, laget på bakgrunn av forsking og erfaringsbasert kunnskap. Vi trodde planen ville inneholde en plan for hvordan helse-og velferdstjenestene kan samarbeide med innbyggerne for å oppnå best mulig psykisk helse for alle. Vi som er i Kron-nettverket, ble skuffet.

Vi stiller følgende spørsmål til politikerne: Hvor ble det av recovery hos myndighetene? Recovery er fortsatt et ledende perspektiv både i praksis og forskning innen psykisk helse og rus.

Det handler om å ha et godt liv, menneskerettigheter, medborgerskap og sosial inklusjon. Det innebærer samarbeid mellom fagperson, bruker og sosialt nettverk. I opptrappingsplanen er ikke recovery nevnt med ett eneste ord. Hvilke faggrupper og miljøer er regjeringens rådgivere? Planen sier vi skal drive helsefremming og gi gode tjenester, men gir ingen retning for hvordan. Ord som medborgerskap og menneskerettigheter er heller ikke nevnt i planen. Dette til tross for stor satsning innen FN og WHO.

Aasa Kvia
Aasa Kvia

Årlig markeres «verdensdagen for psykisk helse». Her står folk opp for det som er viktig for enkeltpersoner og samfunnet. Det er gode slagord som «lag plass», «spør mer», «gi tid», «vær raus». Slagordene kaster ballen til oss «vanlige folk». Hvor er politikere og styresmakter som har sagt de stiller opp nettopp for oss, for nå var det vel vår tur? 

Det er flere velmenende mål i planen. Slik som reduserte psykiske helseplager, færre uføre og kortere ventetid. Vel og bra! Men dette har vært sagt og lovet mange ganger før. Siste mål lyder: «Helsepersonell har mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling». Dette settes altså som mål i en tid hvor en annen kommisjon fastslår stor helsepersonellmangel innen få år. 

Vi tenker det er utmerket at fagpersoner får mer tid til å samarbeide med personene det gjelder. Dette har også vært vektlagt i tidligere reformer og nylig i tillitsreformen. Hvor ble det forresten av den? God psykisk helse kan jobbes med fra ulike posisjoner. Gatelaget, en hund, naboen eller en god kompis kan være like betydningsfull som hjelpeapparatet. Forskning sier at det å få hjelp av personer med egenerfaring er av stor betydning.

Fokus på medborgerskap, menneskerettigheter og levekår er godt psykisk helsearbeid. Dette er noe vi savner i opptrappingsplanen. Ifølge Statistisk Sentralbyrå har andelen husholdninger med lavinntekt økt år for år siden 2012. I oktober 2023 leverte en ekspertgruppe ledet av professor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger, en rapport som anbefaler å forbedre barns levekår og livskvalitet, og å motvirke at fattigdom går i arv. Et av tiltakene er å øke barnetrygden, og samtidig skattlegge den slik at de som har minst sitter igjen med mest. 

Vi i Kron mener at en helhetlig innsats mot fattigdom, og å motvirke at fattigdom og tilhørende dårlige levekår går i arv, er i tråd med en recovery-orientert tankegang. Det tidligere nevnte opprøret må fortsette. Tiltak for å bistå husholdninger med lavinntekt er viktig for å motvirke psykisk uhelse og rusplager, både for barn og voksne. Dette er eksempler på konkrete og forpliktende tiltak som burde vært en del av en opptrappingsplan. 

Vi i Kron spør: hvor blir det av psykisk helse-opprøret? Kron har eksistert i snart 10 år, og sammen har vi bidratt til å flytte feltet litt fremover. Vi mener derfor at våre tilbakemeldinger og vår kritikk har tyngde som bør lyttes til. Vi etterlyser en mer konkret plan for å hjelpe personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer, samt en større anerkjennelse av erfaringskunnskap.

Kron står for Kommunalt Recovery Orientert Nettverk, og består av personer med egenerfaring innen psykisk helse- og/eller rus, og fagfolk fra ulike kommuner, NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, og forskningsmiljøer. Kron ble etablert i 2015 med et mål om å få til samarbeide om utvikling innen recovery og recoveryorienterte praksiser.

 

Powered by Labrador CMS