REDUKSJON: Målet om 30 prosent redusert bruk av antibiotika i samfunnet ble nådd i 2020 og 2021. Illustrasjonsfoto: Getty Images
REDUKSJON: Målet om 30 prosent redusert bruk av antibiotika i samfunnet ble nådd i 2020 og 2021. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ny rapport: Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika

- Den norske helsetjenesten og befolkningen har gjort en god jobb, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Publisert Sist oppdatert

Helsedirektoratet publiserte tirsdag en rapport om status for tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens i norsk helsetjeneste.

- Evalueringen av måloppnåelse og tiltakene i handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten viser at den norske helsetjenesten og befolkningen har gjort en god jobb, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Guldvog sier at antibiotikaresistens fortsatt er et begrenset problem i Norge.

- Nå er det viktig å opprettholde den gunstige situasjonen. Det vil kreve kontinuerlig oppmerksomhet og helhetlig innsats også fremover.

Lav sykdomsbyrde

Måloppnåelsen vurderes alt i alt som god, og hovedparten av tiltakene i handlingsplanen var vellykket, ifølge rapporten.

Målet om 30 prosent redusert bruk av antibiotika i samfunnet ble nådd i 2020 og 2021.

Norge er blant landene i Europa som bruker minst antibiotika, og sykdomsbyrden knyttet til antibiotikaresistens er fortsatt lav i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Helsedirektoratet har evaluert perioden fra 2016 til 2021.

Opplærings- og kvalitetsforbedringsprogrammer rettet mot leger og annet helsepersonell involvert i antibiotikabehandling har vært blant de viktigste tiltakene i handlingsplanen, viser rapporten.

Riktig valg av antibiotika

Det har også vært informasjonskampanjer rettet mot befolkningen. Den norske befolkningen har generelt god kunnskap om antibiotika, skriver Helsedirektoratet i pressemeldingen.

En spørreundersøkelse fra 2018, utført av Opinion på oppdrag for Helsedirektoratet, viste at åtte av ti vet at antibiotika er en medisin mot bakterier, og ni av ti mener at legen bør være restriktiv med å skrive ut antibiotika til pasienter som ikke trenger det.

Målsettingene i handlingsplanen var primært knyttet til reduksjon av unødvendig antibiotikabruk, og her har det vært store fremskritt.

- I tiden fremover blir det minst like viktig å ha oppmerksomhet på riktigst mulig valg av antibiotikakur, men fortsatt kun der det virkelig er nødvendig, sier Guldvog.

Powered by Labrador CMS