REAGERER STERKT: Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen reagerer sterkt på regjeringens forslag om å gjøre det lettere å komme inn på studiet i sykepleie: Basert på følelser og ikke fakta, sier Sverresdatter Larsen.

– Totalt feilslått, sier lederen av Norsk Sykepleierforbund

Det blir ikke flere sykepleiere av å fjerne karakterkravene, sier Sykepleierforbundet, som reagerer på regjeringens forslag om å gjøre det enklere å komme inn på studiet. 

Publisert Sist oppdatert

Forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, la fredag fram opptaksmeldingen og profesjonsmelding. Der foreslår regjeringen å gjøre det lettere å komme inn på sykepleierstudiet. 

Norsk Sykepleierforbund mener regjeringens forslag om å avvikle karakterkravene for sykepleierutdanningene er totalt feilslått.

– Vi ser en klar sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen. Regjeringens politikk med å senke kravene er basert på følelser og ikke fakta. Forslagene deres vil ikke gi Norge flere sykepleiere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.

Men senker man kravene for å komme inn, fullfører færre studiet, påpeker Sverresdatter Larsen, og viser til tall fra både Samordna Opptak og Database for høyere utdanning.

Over halvparten av studiet er klinisk praksis allerede

– I forkant av fremlegget sa forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel at akademiseringen var gått for langt. Og i dag under fremlegget snakket han om behovet for mer praksis i studiet, men over halvparten av studiet er allerede i klinisk praksis, sier Sverresdatter Larsen.

Hun legger også vekt på at pasientenes behov for kompetente sykepleiere må være første prioritet.

– Dette handler om kvaliteten i vår felles offentlige helsetjeneste. Kompetanse er helt nødvendig for å utvikle kunnskapsbaserte tjenester og forbedre kvaliteten på omsorgen, sier forbundslederen og legger til:

– Vi må gjøre tiltak både for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. Dagens forslag vil ikke bidra til dette.

– Mener det ikke er viktig med faglig sterke sykepleiere

Heller ikke lederen for sykepleierstudentene er enig i at karakterkravet skal skrotes.

– Forsknings- og høyere utdanningsministeren mener tilsynelatende det ikke er viktig med faglig sterke sykepleiere, som viser til at karakterkravene skal sikre minimumskunnskaper til søkere som vil bli sykepleiere. Matte og norsk handler også om evnen til kritisk tenkning, evnen til å forstå og anvende statistikk og forskningslitteratur, sier NSF Students Daniel Tørresvoll Stabu.

Powered by Labrador CMS