EKSTRA INNSATS – NÅ: – Med en smart og mer effektiv bruk av HPV-vaksine, HPV-screening og HPV-selvtest, skal vi klare å utrydde livmorhalskreft mye raskere enn slik vi ligger an i dag, skriver artikkelforfatteren.

Norge kan utrydde livmorhalskreft raskere

Publisert Sist oppdatert
Ingrid Stenstadvold Ross

DEN SISTE TIDEN har forskere i Kreftregisteret og Universitetet i Oslo og Harvard tatt til orde for å bytte HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet fra Cervarix til Gardasil9, som beskytter mot flere HPV-typer i tillegg til kjønnsvorter.

Både Danmark og Sverige har gått over til å bruke Gardasil9, og vi i Kreftforeningen mener at Norge bør gjøre det samme.

VI HENGER ETTER. Mens Danmark og Sverige har hatt en kraftig nedgang i livmorhalskreft blant de under 30 år, har Norge hatt en økning. Nabolandene våre var tidlig ute med å gi HPV-vaksine til jenter på 12 år og jenter som var eldre, mens norske jenter fikk en såkalt opphentingsvaksine først i 2016. I Sverige har de tatt lærdom av pandemien og skjønt at de kan slå ned HPV-smitten.

Når hver person smitter færre enn én, vil viruset etter hvert forsvinne. Helsemyndighetene er raske og ambisiøse og allerede i gang med et program for utrydding av livmorhalskreft. Med «utrydde» mener de en hverdag med færre enn fire nye tilfeller per 100 000 kvinner i året. Dette har Sverige som uttalt mål å nå i løpet av bare fem år.

På kreftområdet er det sjelden at ett tiltak kan ha så god effekt på så kort tid. Ved å handle nå, kan dagens politikere være med å utrydde en kreftform

SÅNN KAN VI IKKE HA DET. Vi i Kreftforeningen mener tiden er inne for å tørre å tenke stort også her i Norge. Vi kan lære av Sverige og av pandemien. Med dagens vaksine- og screeningprogram klarer vi først å slå ned smitten i 2039. Dette er tolv år senere enn Sverige.

Slik kan vi ikke ha det.

I Sverige tilbyr de nå alle kvinner i 20-årene HPV-vaksine med Gardasil9. I tillegg fortsetter de å teste kvinnene for HPV fra de er 23 år, gjennom det offentlige screeningprogrammet, som vi her i Norge starter fra 25 år. Dette er den aldersgruppen med mest HPV-smitte, og gjennom både å teste og vaksinere samtidig, vil screeningprogrammet på sikt fases betydelig ned.

EKSTRAINNSATS ER NØDVENDIG.. Vi mener vi bør gjøre en tilsvarende ekstrainnsats utenom screeningprogrammet her hos oss også, og i tillegg tilby HPV-vaksine til unge menn og andre risikogrupper. Med en smart og mer effektiv bruk av HPV-vaksine, HPV-screening og HPV-selvtest skal vi klare å utrydde livmorhalskreft mye raskere enn slik vi ligger an i dag.

Det er klart at en slik ekstra innsats for å slå ned HPV-smitten i samfunnet, vil koste oss penger i starten, men på sikt får vi en stor samfunnsmessig gevinst. For det første vil antallet som får behandling av forstadier, reduseres kraftig. Dette vil føre til mindre bekymring og overbehandling, noe som igjen frigjør ressurser i helsevesenet. For det andre kan Livmorhalsprogrammet på sikt bli kraftig redusert. Og sist, men ikke minst, vi kvitter oss med livmorhalskreft, men også med en rekke andre HPV-relaterte kreftformer som i dag rammer rundt 300 kvinner og menn i året.

VEKK MED EN KREFTFORM! Nesten all livmorhalskreft skyldes som kjent HPV, men viruset kan også utvikle seg til kreft i vagina, vulva, endetarm, penis og hode- og halskreft.

På kreftområdet er det sjelden at ett tiltak kan ha så god effekt på så kort tid.

Ved å handle nå, kan dagens politikere være med å utrydde en kreftform.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS