HPV-VAKSINE: – Gjennom vaksinering hindres HPV-infeksjoner som mange år senere kan føre til utvikling av kreft, skriver artikkelforfatterne.

Kan bytte av HPV-vaksine i vaksinasjons-programmet utrydde livmorhalskreft raskere?

Det er avgjørende for manges liv og helse at vi opprettholder den høye oppslutningen til HPV-vaksine i Norge. Dette vil gi resultater for både kvinner og menn.

Publisert Sist oppdatert
Fredrik Skår

Innlegg: Fredrik Skår, lege ved avdeling for luft- blod- og seksuell smitte i Folkehelseinstituttet (FHI)
Lill Trogstad, seksjonsleder og leder for HPV-oppfølgingsprogrammet i FHI
Berit Feiring, seniorrådgiver i HPV-oppfølgingsprogrammet, FHI
Margrethe Greve-Isdahl, overlege og leder for FHIs barnevaksinasjonsprogram


NORGE HAR ÉN
av verdens høyeste vaksinasjonsdekninger for HPV-vaksine. Dette vil gi en kraftig nedgang i HPV-relatert kreft i årene som kommer. En høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet er viktig for å nå dette målet.

Ved å vaksinere, hindres HPV-infeksjoner som mange år senere kan føre til utvikling av kreft. I 2021 var dekningen for to doser HPV-vaksine på 92 prosent for jenter og på 90 prosent for gutter i syvende klasse. Dette er gledelig ettersom den høye vaksinasjonsdekningen vil føre til at vi i Norge vil se en kraftig nedgang i forekomst av livmorhalskreft innen få år, og i fremtiden også en tilsvarende nedgang i HPV-relatert kreft hos menn.

Lill Trogstad
Berit Feiring

FORSPRANG. Forskjeller i vaksinetilbudet i Norden blir synlig. Nedgangen i livmorhalskreft kunne vi imidlertid allerede ha hatt. Da HPV-vaksinen ble innført i Norge i 2009, anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) at den skulle tilbys som et opphentingsprogram til alle jenter opp til 16 år. Modelleringsstudier som FHI har deltatt i, viser at utsettelsen av vaksinasjon for denne gruppen forsinker muligheten til å utrydde livmorhalskreft med fire år, sammenlignet med om vi hadde tilbudt vaksine til flere årskull av jenter alt fra starten i 2009.

Danmark, som innførte vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet samtidig som Norge, fikk mulighet til å tilby den med en gang til langt flere årskull av jenter enn her i Norge. Der ser man allerede en tydelig nedgang i forekomst av livmorhalskreft. Det samme ses i Sverige. Det er effekten av det forspranget de nå ser. I Norge startet HPV-vaksinasjonen av eldre jenter først i 2016.

Vi ser stor nedgang av forekomst av HPV-infeksjon som følge av vaksinasjon

VIKTIG DEBATT. Vi ser stor nedgang av forekomst av HPV-infeksjon som følge av beskyttelse fra vaksinasjon, men foreløpig er det for tidlig å se nedgang i forekomsten av behandlingstrengende celleforandringer eller livmorhalskreft i Norge.

Debatten den siste uken er viktig og velkommen. I 2021 ble det publisert en studie fra Norge – i samarbeid med Harvard Universitetet i USA. Den viste at livmorhalskreft på bakgrunn av samlede tiltak vil være utryddet i Norge innen år 2039. Begrepet «utryddet» er av Verdens helseorganisasjon (WHO) definert som færre enn fire nye tilfeller per 100.000 kvinner per år.

Margrethe Greve-Isdahl

Studien har beregnet effekten av et vaksinebytte fra Cervarix til Gardasil9, og finner at et vaksinebytte ikke vil føre til raskere utrydding av livmorhalskreft i Norge. Vaksinene på markedet er svært effektive, både Cervarix og Gardasil har nær 90 prosents beskyttelse mot livmorhalskreft.

AVGJØRENDE. Det er avgjørende for manges liv og helse at vi opprettholder den høye oppslutningen til HPV-vaksine i Norge. Dette vil gi resultater for både kvinner og menn.

Livmorhalsprogrammets modernisering med overgang til HPV-test som screeningverktøy vil også spille en vesentlig rolle for tidligere å kunne avdekke, og dermed få behandlet langt flere kvinner for celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatterne oppgir ingen interessekonflikter utenom yrkesfunksjonene de har. De opplyser at FHI har opprettet en egen side med spørsmål og svar tilknyttet HPV-vaksinering og de ulike HPV-vaksinene.

Powered by Labrador CMS